1 Ponownie doszło słowo Pana Zastępów: 2 Tak mówi Pan Zastępów: Zapałałem wielką miłością do Syjonu i zapłonąłem przeciw niemu wielkim gniewem.
3 Tak mówi Pan:
Powrócę na Syjon
i zamieszkam pośrodku Jerozolimy.
Jerozolima będzie nazwana Wiernym Miastem,
a góra Pana Zastępów – Świętą Górą.
4 Tak mówi Pan Zastępów:
Staruszkowie i staruszki
znowu będą siedzieli na placach Jerozolimy,
każdy ze swoją laską w dłoni
z powodu podeszłego wieku.
5 Place miasta będą pełne
chłopców i dziewcząt,
bawiących się na nich.
6 Tak mówi Pan Zastępów:
Skoro będzie to w tych dniach czymś niezwykłym
w oczach ocalałych spośród ludu,
czy również w Moich oczach będzie to niezwykłe?
– wyrocznia Pana Zastępów.
7 Tak mówi Pan Zastępów:
Ja wybawię Mój lud ze wschodniej ziemi
i z kraju zachodzącego słońca.
8 Przyprowadzę ich
i będą mieszkać w Jerozolimie,
i będą Mi ludem,
a Ja będę im Bogiem
w prawdzie i sprawiedliwości.
9 Tak mówi Pan Zastępów:
Wzmocnijcie swoje ręce,
wy, którzy w tych dniach słyszeliście słowa z ust proroków,
gdy został położony fundament domu Pana Zastępów,
by odbudować świątynię.
10 Dotychczas ani ludzie nie otrzymywali zapłaty, ani bydło,
ciemiężono tych, którzy przychodzą,
i tych, którzy wychodzą,
ponieważ podburzyłem wszystkich ludzi,
jednych przeciw drugim.
11 Teraz natomiast nie będę taki,
jak za dawnych dni dla reszty ludu
– wyrocznia Pana Zastępów.
12 Możecie siać spokojnie,
winna latorośl wyda swój owoc,
ziemia wyda plon,
niebiosa ześlą rosę,
a Ja to wszystko dam w posiadanie
ocalałym spośród tego ludu.
13 Domu Judy i domu Izraela,
jak byliście przekleństwem wśród narodów,
tak wybawię was
i staniecie się błogosławieństwem.
Nie bójcie się,
wzmocnijcie swoje ręce!
14 Tak mówi Pan Zastępów:
Mimo że postanowiłem zesłać na was nieszczęście,
gdy pobudzili Mnie do gniewu wasi ojcowie
– mówi Pan Zastępów –
i nie żałowałem tego,
15 to jednak zmieniłem zdanie
i postanowiłem w tych dniach czynić dobro Jerozolimie i domowi Judy.
Nie bójcie się!
16 To są słowa, których powinniście przestrzegać:
Mówcie prawdę każdy swemu bliźniemu
i sądźcie zgodnie z prawdą i w pokoju w waszych bramach.
17 Nie knujcie zła jeden przeciw drugiemu
w waszych sercach,
nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę
– wyrocznia Pana Zastępów.
Czas postu stanie się świętem
18 Słowo Pana Zastępów doszło do mnie:
19 Tak mówi Pan Zastępów:
Post czwartego i post piątego,
Post siódmego
i post dziesiątego miesiąca
niech stanie się dla domu Judy radością,
weselem i uroczystym świętem.
Kochajcie prawdę i pokój!
20 Tak mówi Pan Zastępów:
Przyjdą ludy i mieszkańcy licznych miast,
21 mieszkańcy jednego miasta
udadzą się do drugiego,
mówiąc:
Pójdźmy czym prędzej,
by błagać Pana
i szukać Pana Zastępów!
Ja też pójdę.
22 Przyjdą liczne ludy
i potężne narody,
aby szukać Pana Zastępów w Jerozolimie
i aby Pana przebłagać.
23 Tak mówi Pan Zastępów:
W tych dniach dziesięciu mężczyzn spośród wszystkich narodów
mocno się uchwyci skraju szaty Judejczyka,
mówiąc: Chcemy iść z wami,
ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.