Los bezbożnych
1 Nie chciej wielu dzieci, jeśli są nieużyteczne,
nie ciesz się także z bezbożnych synów.
2 Gdyby ich przybywało, nie ciesz się nimi,
jeśli nie ma w nich bojaźni Pana.
3 Nie licz bardzo na ich długie życie
i nie polegaj na ich wielkiej liczbie.
Lepszy jest bowiem jeden niż tysiąc,
lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć bezbożne dzieci.
4 Dzięki jednemu mądremu rozbudowuje się miasto,
plemię zaś nieprawych zostanie spustoszone.
5 Wiele takich rzeczy widziało moje oko,
a jeszcze więcej słyszało moje ucho.
6 Na zgromadzeniu grzeszników wzniecono ogień
i nad narodem niepokornym zapłonął gniew.
7 Pan nie zlitował się nad starożytnymi olbrzymami,
którzy odstąpili, ufając swojej sile.
8 Nie oszczędził współmieszkańców Lota,
którymi brzydził się za ich pychę.
9 Nie zmiłował się nad narodem zatracenia,
nad chełpiącymi się swoimi grzechami.
10 Nie oszczędził też sześciuset tysięcy pieszych,
którzy wyszli razem w zatwardziałości serca.
11 Gdyby nawet był tylko jeden o twardym karku,
byłoby dziwne, jeśliby nie został ukarany.
Z Nim bowiem podąża miłosierdzie i gniew,
ma moc zlitować się i ukarać w gniewie.

12 Jest wielki w miłosierdziu i straszny w swoim sądzie,
osądzi każdego człowieka według jego czynów.
13 Grzesznik nie ucieknie z tym, co ukradł,
a cierpliwość pobożnego nie pozostanie bez nagrody.
14 Podtrzyma wszelkie miłosierdzie,
każdy otrzyma według swoich uczynków.
Pewność zapłaty
17 Nie mów: Ukryję się przed Panem,
kto z wysokości będzie o mnie pamiętał?
Pośród tłumów nie zostanę rozpoznany,
bo kim ja jestem wśród niezliczonego stworzenia?
18 Oto niebo i najwyższe niebiosa,
otchłań i ziemia zachwieją się w chwili Jego nadejścia.
19 Również góry i podstawy ziemi,
będą drżeć ze strachu, kiedy na nie spojrzy.
20 Serce nie zdoła tego przeniknąć,
a Jego drogi, któż potrafi zrozumieć?
21 Jak huragan, którego człowiek nie dostrzega,
tak też są w ukryciu Jego liczne dzieła.
22 Kto ogłosi dzieła Jego sprawiedliwości
albo kto ich doczeka? Przymierze bowiem jest daleko.
23 Tak myśli małoduszny
– a myśli głupca i błądzącego są niedorzeczne.
Człowiek wśród stworzenia
24 Posłuchaj mnie, synu, i zdobywaj wiedzę,
głęboko w sercu rozważaj moje słowa.
25 Naukę ukażę ci stopniowo,
a wiedzę wyjawię dokładnie.
26 Dzieła Pana od początku są zgodne z Jego wolą,
od samego stworzenia wyznaczył im granicę.
27 Na wieki uporządkował swoje dzieła,
dał im zasady na całe pokolenia.
Nie pozostają głodne ani też się nie męczą,
nigdy nie zaniedbują swoich zadań.
28 Żadne nie zderzyło się z sąsiednim,
aż po wieczność nie sprzeciwią się Jego słowu.
29 Po tym wszystkim Pan spojrzał na ziemię
i napełnił ją swoimi dobrami:
30 Rozmieścił na jej powierzchni wszelkie istoty żywe,
które do niej powrócą.