Złudność snów
1 Próżne i fałszywe są nadzieje nierozumnych,
a senne widzenia uskrzydlają głupców.
2 Podobny do tego, kto chwyta cień i pędzi za wiatrem,
jest ten, kto polega na sennych widzeniach.
3 Senne wizje są podobne jedna do drugiej,
jak twarz do swego odbicia.
4 Czy coś z nieczystości może zostać oczyszczone,
a z kłamstwa okazać się prawdą?
5 Wróżby, przepowiednie i sny są złudne,
jak urojenia serca rodzącej kobiety.
6 Jeśli nie pochodzą wprost od Najwyższego,
to nie poświęcaj im swojej uwagi.
7 Wielu bowiem zwiodły senne widzenia,
a ci, którzy pokładali w nich nadzieje, upadli.
8 Prawo zostanie wypełnione bez kłamstwa,
a mądrość w wiarygodnych ustach jest doskonała.
Korzyści płynące z podroży
9 Kto dużo podróżował, wiele poznał,
bogaty doświadczeniem będzie mądrze opowiadał.
10 Kto nie jest doświadczony, zna mało rzeczy,
ten zaś, kto podróżuje, zwiększa swe umiejętności.
11 Wiele zobaczyłem podczas moich podróży,
wiem więcej, niż mogą wypowiedzieć słowa.
12 Wielokrotnie groziła mi nawet śmierć,
lecz uratowałem się dzięki temu wszystkiemu.
Bojaźń Pana
13 Duch tych, którzy boją się Pana, żyć będzie,
bo ich nadzieja jest w Tym, który wybawia.
14 Ten, kto boi się Pana, nie zlęknie się nikogo,
nie przerazi się, gdyż On jest jego nadzieją.
15 Szczęśliwy jest ten, kto się boi Pana
– na kim polega, kto jest mu oparciem?
16 Pan dostrzega tych, którzy Go kochają,
jest dla nich potężną osłoną i pewnym oparciem,
ochroną przed skwarem i cieniem w południe,
ostrzega przed potknięciem i chroni przed upadkiem.
17 Jest tym, który dźwiga duszę i oświeca oczy,
daje uzdrowienie, życie i błogosławieństwo.
Ofiary
18 Składanie ofiar z niesprawiedliwości to dar niegodziwy,
również dary nieprawych nie znajdą uznania.
19 Najwyższy nie ma upodobania w darach bezbożnych
ani też nie odpuszcza grzechów ze względu na liczbę ofiar.
20 Jak zabijający na na ofiarę syna w obecności ojca,
jest ten, kto składa ofiarę pochodzącą z dobytku ubogich.
21 Chleb wyżebrany jest życiem dla ubogich,
ten, kto go pozbawia, jest człowiekiem krwawym.
22 Kto odbiera środki do życia, jest zabójcą bliźniego,
przelewa krew ten, kto wstrzymuje zapłatę najemnika.
23 Jeśli jeden buduje, a drugi burzy,
to co więcej, oprócz trudu, obaj zyskali?
24 Jeśli jeden się modli, a drugi przeklina,
to czyjego głosu wysłucha Władca?
25 Jeśli ktoś się oczyszcza po zetknięciu ze zmarłym i znowu go dotyka,
to co zyskuje przez swoje obmycie?
26 Jeśli ktoś pości, pokutując za grzechy,
i znowu idzie, i czyni to samo,
to kto wysłucha jego modlitwy
i co zyska przez swoje uniżenie?