PSALM 131 [130]
Zawierzyć Bogu
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
Panie, moje serce się nie wywyższa,
nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie gonię za wielkimi rzeczami,
zbyt niezwykłymi dla mnie.
2 Przeciwnie, swoją duszę uspokoiłem i uciszyłem.
Jak niemowlę przy piersi matki,
tak spokojna jest moja dusza.
3 Izraelu, ufaj Panu,
teraz i na wieki!