PSALM 82 [81]
Los niegodziwych sędziów
1 Psalm Asafa.
Bóg występuje w zgromadzeniu Bożym,
sprawuje sąd pośród bogów.
2 Jak długo jeszcze będziecie sądzić niesprawiedliwie
i trzymać stronę bezbożnych?
3 Ujmijcie się za słabym i sierotą,
oddajcie sprawiedliwość biednemu i nędzarzowi!
4 Ratujcie słabego i nędzarza,
wyrwijcie ich z ręki bezbożnych!
5 Oni jednak nie rozumieją, nie pojmują,
błąkają się w ciemności;
ziemia zadrżała w posadach.
6 Powiedziałem: Wy jesteście bogami,
synami Najwyższego, wy wszyscy,
7 lecz pomrzecie jak ludzie,
upadniecie jak każdy książę.
8 Powstań, Boże, osądź ziemię,
bo wszystkie narody są Twoją własnością!