Śmierć
1 O śmierci, jak gorzka jest pamięć o tobie
dla człowieka żyjącego w pokoju i dostatku,
dla beztroskiego, który cieszy się powodzeniem,
dla tego, kto może jeszcze używać przyjemności.
2 O śmierci, twój wyrok jest dobry:
dla człowieka w potrzebie, który traci siłę,
dla starca, który jeszcze troszczy się o wszystko,
dla tego, kto jest nieposłuszny i stracił cierpliwość.
3 Nie bój się wyroku śmierci,
wspomnij o swoich poprzednikach i następcach.
4 Taki jest wyrok Pana i dotyczy on wszystkich.
Dlaczego więc sprzeciwiasz się woli Najwyższego?
Czy żyjesz dziesięć, sto, czy tysiąc lat
– w Hadesie nie wypomina się długości życia.
Przyszłość bezbożnych
5 Dzieci grzeszników stają się obrzydliwe,
podobnie te, które przebywają w domach bezbożnych.
6 Dziedzictwo grzesznych dzieci zaginie,
a hańba na zawsze pozostanie z ich potomstwem.
7 Dzieci uczynią wyrzuty bezbożnemu ojcu,
że przez niego są pohańbione.
8 Biada wam, ludzie bezbożni,
którzy porzuciliście Prawo Boga Najwyższego.
9 Jeśli się urodziliście, to czeka na was przekleństwo,
a jeśli umarliście, to przekleństwo jest waszym udziałem.
10 Wszystko, co pochodzi z ziemi, do ziemi podąży,
podobnie bezbożni z przekleństwa do zguby.
11 Żałoba dotyczy ludzkiego ciała,
złe imię grzeszników zostanie jednak wymazane.
12 Zatroszcz się o imię, ono bowiem zostanie z tobą,
ono więcej znaczy niż tysiące ogromnych skarbów ze złota.
13 Pomyślne życie ma dni ograniczone,
dobre imię pozostanie zaś na wieczność.
14 Dzieci, strzeżcie wychowania w pokoju!
Gdy mądrość jest ukryta, a skarb niewidoczny
– jaka korzyść z obydwu?
15 Lepszy jest człowiek, który ukrywa swoją głupotę,
niż ten, który ukrywa swoją mądrość.
Wstyd
16 Dlatego wstydźcie się tego, o czym powiem,
bo nie jest dobrze wstydzić się wszystkiego
– nie wszystko bowiem wszyscy wiernie oceniają.
17 Wstydźcie się nierządu przed ojcem i matką,
a kłamstwa przed możnym i władcą,
18 wykroczenia przed sędzią i zwierzchnikiem,
bezprawia przed zgromadzeniem i ludem,
19 niesprawiedliwości przed wspólnikiem i przyjacielem,
kradzieży w swoim miejscu zamieszkania,
20 naruszenia prawdy Boga i Przymierza,
opierania łokci na chlebach,
21 oczerniania przy otrzymywaniu i dawaniu,
braku odpowiedzi na pozdrowienia,
22 widoku nierządnej kobiety,
odwracania się od krewnego,
23 odbierania udziału i daru,
przypatrywania się zamężnej kobiecie,
24 poufałości ze swoją służącą,
zbliżania się do jej łóżka,
25 obelżywych słów przed przyjaciółmi,
czynienia wyrzutów przy dawaniu,
26 powtarzania usłyszanego słowa,
ujawniania poufnych tajemnic.
27 W ten sposób staniesz się prawdziwie wstydliwy
i znajdziesz uznanie u wszystkich ludzi.