Mędrzec
1 Inaczej jest z tym, który poświęca się,aby rozmyślać o Prawie Najwyższego.
Poszukuje mądrości tych, którzy żyli dawniej,
i zajmuje się proroctwami.
2 Zachowuje opowiadania znamienitych ludzi
i wgłębia się w sedno przypowieści.
3 Poszukuje znaczenia przysłów
i zajmuje się ukrytym sensem przypowieści.
4 Usługuje wśród dostojników,
pokazuje się przed przywódcami.
Przemierza ziemie innych narodów
– doświadczył od ludzi dobra i zła.
5 Wczesnym rankiem zwraca swe serce
do Pana, który go stworzył,
modli się do Najwyższego.
Otwiera usta w modlitwie
i modli się za swoje grzechy.
6 Jeśli Pan, który jest wielki, zechce,
to napełni go duchem rozumu.
On zaś słowa swej mądrości jak deszcz wyleje
i uwielbi w modlitwie Pana.
7 Pan pokieruje jego wolą i wiedzą,
aby rozmyślał o Jego tajemnicach.
8 On zaś ukaże nabyte umiejętności
i będzie się chlubił Prawem Przymierza Pana.
9 Wielu będzie opiewać jego rozum,
on sam nie zostanie zapomniany na wieki.
Pamięć o nim nie przeminie,
a jego imię będzie żyć przez pokolenia.
10 O jego mądrości będą opowiadać narody,
a zgromadzenie obwieści jego chwałę.
11 Żyjąc długo, zostawi imię większe niż tysiące innych,
a gdy spocznie, ono mu wystarczy.
Wezwanie do wysławiania Pana
12 Wypełniły mnie jeszcze myśli
i pragnę się nimi podzielić
– jestem niczym księżyc w pełni.
13 Słuchajcie mnie, pobożni synowie,
wzrastajcie niczym róża przy wodnym potoku.
14 Wydajcie zapach wonny jak kadzidło,
rozwińcie kwiecie jak lilia.
Roztoczcie zapach i śpiewajcie pieśni,
błogosławcie Pana we wszystkich Jego dziełach.
15 Uznajcie wielkość Jego imienia
i uwielbiajcie Go z dziękczynieniem
pieśniami i przy dźwiękach liry.
Tak mówcie z uwielbieniem:
16 Wszystkie dzieła Pana są bardzo dobre,
każde polecenie nadchodzi w swoim czasie.
Nie mówcie: Co to, dlaczego?
Wszystko bowiem zostanie odkryte w swoim czasie.
17 Na Jego słowo woda stanęła murem,
na rozkaz Jego ust powstały zbiorniki wodne.
18 Na Jego polecenie spełnia się każde życzenie,
i nikt nie pomniejszy Jego dzieła zbawienia.
19 On zna uczynki każdej żywej istoty,
nie można się ukryć przed Jego oczyma.
20 Przejrzał wszystko od początku i na wieczność,
nie ma dla Niego nic nadzwyczajnego.
21 Nie mówcie: Co to, dlaczego?
Wszystko bowiem zostało stworzone w określonym celu.
22 Jego błogosławieństwo wylało jak rzeka
i jak potop nawodniło suchą ziemię.
23 Obce narody zaś tak odziedziczą Jego gniew,
jak On zamienił wodę w solne pustkowie.
24 Jego drogi są proste dla pobożnych,
dla niesprawiedliwych pełne przeszkód.
25 Od początku dobro zostało stworzone dla dobrych,
a zło jest dla grzeszników.
26 Podstawą wszelkich potrzeb w życiu człowieka są:
woda, ogień, żelazo i sól,
mąka pszeniczna, mleko i miód,
sok z winogron, oliwa i ubranie.
27 Wszystko to jest dobrem dla pobożnych,
dla grzeszników zaś zamieni się w zło.

28 Są wiatry, które zostały stworzone dla zemsty
– w swoim gniewie wzmaga On siłę ich uderzenia.
Na koniec jednak stracą swoją potęgę,
i wygaszą gniew Tego, który je stworzył.
29 Ogień, grad, głód i śmierć
– wszystko to zostało stworzone dla zemsty.
30 Kły zwierząt, skorpiony i węże
oraz miecz zemsty – na zagładę bezbożnym.
31 Ucieszą się, gdy im rozkaże,
w razie potrzeby przygotują się na ziemi,
i w swoim czasie nie złamią słowa.
32 Dlatego od początku jestem przekonany,
przemyślałem to i zostawiłem na piśmie:
33 Wszystkie dzieła Pana są dobre,
On zaspokoi każdą potrzebę w swoim czasie.
34 Nie mówicie: To jest gorsze od tamtego,
bo wszystko jest dobre w odpowiednim czasie.
35 A teraz chwalcie Pana całym sercem,
ustami błogosławcie Jego imię.