1 Szczęśliwy jest mąż dobrej żony,
liczba jego dni będzie podwójna.
2 Dzielna żona raduje swojego męża,
jego życie napełnia pokojem.
3 Dobra żona to los szczęśliwy,
przypadnie temu, kto boi się Pana.
4 A ten, bogaty czy biedny, będzie szczęśliwy
i w każdym czasie zachowa twarz pogodną.
5 Moje serce boi się trzech rzeczy,
a widoku czwartej się wystrzegam:
fałszywego oskarżenia w mieście, zbiegowiska tłumu
oraz oszczerstwa – wszystko to jest gorsze od śmierci.
6 Smutkiem i bólem serca jest kobieta zazdrosna o kobietę,
ostrze jej języka wszystkich dosięgnie.
7 Zła żona jest jak kołyszące się jarzmo wołu,
kto ją weźmie – jakby chwycił skorpiona.
8 Kobieta pijaczka zasługuje na gniew,
nie da się ukryć jej hańby.
9 Rozwiązłość kobiety zdradzają
podniesione oczy i powieki.
10 Wzmocnij straż nad upartą córką,
by korzystając z wolności, nie przyniosła sobie szkody.
11 Strzeż się bezwstydnych oczu kobiety,
nie zdziw się, jeśli zgrzeszy przeciwko tobie.
12 Otworzy usta jak spragniony podróżnik,
będzie pić wszelką wodę, którą znajdzie w pobliżu.
Usiądzie naprzeciw każdego pala
i przed strzałą otworzy swój kołczan.
Pochwała dobrej żony
13 Wdzięk żony uszczęśliwia męża,
a jej doświadczenie wzmacnia jego kości.
14 Cicha żona jest darem Pana
i nic nie dorówna osobie dobrze wychowanej.
15 Wstydliwa żona jest największą łaską,
nic nie przewyższy osoby wstrzemięźliwej.
16 Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana,
tak piękno dobrej żony jest ozdobą domu.
17 Lampą jaśniejącą na świętym świeczniku
jest piękna twarz przy zgrabnej figurze.
18 Złotymi kolumnami na srebrnych podstawach
są piękne nogi na mocnych stopach.
Rzeczy wywołujące smutek
28 Martwią mnie dwie rzeczy,
a trzecia napawa mnie gniewem:
mężny wojownik, który żyje w ubóstwie,
rozumni mężczyźni, jeśli zostaną wzgardzeni,
oraz ten, kto porzuca sprawiedliwość dla grzechu
– Pan przygotuje go pod miecz.
29 Kupiec nie ustrzeże się występku,
a handlarz nie będzie wolny od grzechu.