Praktyczne nauczanie mądrościowe
Przysłowia
1 Zostałam ozdobiona trzema rzeczmi
i stanęłam piękna przed Panem i ludźmi:
zgodą braci, miłością bliźnich
oraz wzajemnym zrozumieniem męża i żony.
2 Trzy typy ludzi budzą we mnie odrazę
i czuję ogromny wstręt do ich życia:
chełpiący się biedak, bogaty oszust
oraz starzec, który cudzołoży, tracąc rozum.
Starcy
3 Jeśli nie zebrałeś w młodości,
to jak możesz coś znaleźć na starość?
4 Jak siwiźnie przystoi osąd,
tak starszym mądre doradzanie.
5 Jak starcom przystoi mądrość,
tak znamienitym myśl i rada.
6 Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie,
a ich chlubą bojaźń Pana.
Dziesięć przysłów
7 Dziewięć myśli pochwaliłem w sercu,
a dziesiątą wypowiem językiem:
Człowiek, który cieszy się dziećmi,
już za życia patrzy na upadek wrogów.
8 Szczęśliwy jest ten, kto ma mądrą żonę,
ten, kto nie potknął się językiem,
kto nie służył mniej godnemu od siebie.
9 Szczęśliwy jest ten, kto posiadł rozwagę
i przemawia do chętnych słuchaczy.
10 Jak wielki jest ten, kto znalazł mądrość
– lecz nie jest on ponad tym, który boi się Pana.
11 Bojaźń Pana przewyższa wszystko
– tego, kto ją posiada, z kim można porównać?
Kobiety
13 Każda rana, byle nie rana serca,
każda złość, byle nie złość kobiety,
14 każde nieszczęście, byle nie to z nienawiści, każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół.
15 Nie ma gorszej trucizny od jadu węża
i nie ma gniewu nad gniew nieprzyjaciela.
16 Wolałbym żyć z lwem i smokiem
niż mieszkać ze złośliwą kobietą.
17 Złość kobiety zmienia jej wygląd,
zaciemnia jej twarz niczym u niedźwiedzia.
18 Jej mąż zasiada do stołu ze swymi bliskimi
i mimowolnie wzdycha z goryczą.
19 Wszelka złość jest mała wobec złośliwości kobiety,
– taką spotka los grzesznika.
20 Czym dla starca wspinaczka po piaszczystym zboczu,tym gadatliwa kobieta dla spokojnego człowieka.
21 Nie daj się uwieść pięknu kobiety
i nie pożądaj żadnej kobiety dla niej samej.
22 Gniew, bezwstyd i wielka hańba dla tego,
kto jest na utrzymaniu swojej żony.
23 Wewnętrzne upokorzenie i smutek na twarzy,
a także ranę serca przynosi złośliwa kobieta.
Osłabienie rąk i bezwład kolan
sprawia ta, która nie uszczęśliwia swego męża.
24 Początek grzechu pochodzi od kobiety
i przez nią wszyscy umieramy.
25 Nie dawaj wodzie ujścia
ani nie pozwalaj na śmiałość złośliwej kobiecie.
26 Jeśli nie chodzi według skinienia twej ręki,
to oddal ją od siebie.