Mądrość zaprasza na ucztę
1 Mądrość zbudowała sobie dom,
wyciosała siedem kolumn.
2 Pozabijała zwierzęta, przygotowała wino,
zastawiła stół.
3 Posłała swoje służące,
nawołuje z najwyższych miejsc w mieście:
4 Kto jest bezmyślny, niech tu przyjdzie!
Pozbawionemu rozumu mówi:
5 Przyjdźcie i nasyćcie się moim chlebem,
pijcie wino, które przygotowałam.
6 Odrzućcie bezmyślność i żyjcie,
idźcie drogą zrozumienia.
Mądry i szyderca
7 Kto karci szydercę, ściąga na siebie hańbę,
kto napomina niegodziwego, naraża się na zranienie.
8 Nie napominaj szydercy, bo cię znienawidzi,
napominaj mądrego, a będzie cię kochał.
9 Poucz mądrego, a będzie jeszcze mądrzejszy,
ucz sprawiedliwego, a będzie umiał coraz więcej.
10 Początkiem mądrości jest bojaźń Pana,
poznanie Świętego daje zrozumienie.
11 Dzięki mnie bowiem wydłużą się twoje dni
i dodadzą ci lat życia.
12 Jeśli jesteś mądry, jesteś mądry dla siebie,
jeśli jesteś szydercą, sam na tym ucierpisz.
Zaproszenie Głupoty
13 Kobieta głupia jest hałaśliwa,
bezmyślna i niczego nie wie.
14 Siedzi u wejścia do swojego domu,
na tronie, na wysokich miejscach miasta,
15 aby wołać do przechodzących drogą,
do tych, którzy idą prosto swoimi ścieżkami:
16 Kto jest bezmyślny, niech tu przyjdzie!
I pozbawionemu rozumu mówi:
17 Woda kradziona jest słodka,
chleb jedzony w ukryciu – smaczniejszy.
18 Nie wie on jednak, że są tam cienie,
że w głębinach Szeolu są przez nią zaproszeni.