WIZJE DANIELA
Pierwsza wizja: cztery bestie
1 W pierwszym roku panowania Baltazara w kraju Babilonii, Daniel miał widzenie senne, gdy leżał na swoim łożu. Wtedy Daniel w następujących słowach spisał sen, który widział: 2 Na swoim łożu, we śnie, w nocy widziałem, a oto cztery wiatry niebios spadły na wielkie morze. 3 Również cztery ogromne bestie, różniące się od siebie, wychodziły z morza.
4 Pierwsza podobna była do lwicy i miała skrzydła jakby orła. Patrzyłem, dopóki nie zostały jej wyrwane skrzydła, ona sama zaś została podniesiona z ziemi i postawiona jak człowiek na nogach, i dane jej zostało ludzkie serce.
5 I oto druga bestia, podobna do niedźwiedzia. Stanęła w jednym miejscu i miała trzy żebra w paszczy, między zębami. Mówiono do niej tak: Wstań i zjedz wiele mięsa!
6 Za nią widziałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na grzbiecie cztery skrzydła ptasie. Bestia ta miała też cztery głowy i dano jej władzę.
7 Następnie zobaczyłem w widzeniu nocnym czwartą bestię, okropną i przerażającą, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza, pożerała i kruszyła, a co pozostało, deptała swoimi łapami. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. 8 Jej rogi snuły rozliczne zamysły, lecz oto inny mały róg wyrósł między nimi wśród jej rogów i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane przed nim. Róg ten miał oczy, podobne do ludzkich oczu, i usta, które mówiły zuchwałe rzeczy. I wypowiedział wojnę świętym.
Sąd Boży i postać Syna Człowieczego
9 Następnie patrzyłem, aż postawiono trony i Przedwieczny zajął swoje miejsce. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby czysta wełna. Jego tron był jak płomień ognia. 10 Strumień ognia wypływał przed Nim. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i księgi zostały otwarte.
11 Potem widziałem, jak z powodu zuchwałych słów, jakie wypowiadał róg, zabito bestię, a jej ciało zniszczono i oddano na spalenie ogniem. 12 Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia dokładnie ustalono.
13 Widziałem w nocnym widzeniu, że oto na obłokach nieba przybywał ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przybył jak Przedwieczny, a stojący wokół podeszli do Niego. 14 Powierzono Mu władzę, wszystkie narody ziemi, według rodów, i wszelką chwałę, która Jemu służy. Jego władza jest władzą wieczną, która nie zostanie odebrana, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Cztery królestwa i wiekuiste Królestwo Boże
15 Ja, Daniel, byłem wyczerpany tym, co zobaczyłem w nocnym widzeniu. 16 Zbliżyłem się więc do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe zrozumienie tego wszystkiego. On zaś, wyjaśniając mi znaczenie rzeczy, powiedział: 17 Te wielkie bestie, to cztery królestwa, które zostaną zmiecione z ziemi. 18 Po nich królestwo przejmą święci Najwyższego i posiądą królestwo na zawsze i po wszystkie wieki.
19 Następnie chciałem się dowiedzieć dokładnie na temat czwartej bestii, odmiennej od pozostałych bestii, o wiele groźniejszej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, która pożerała i kruszyła, resztę zaś deptała nogami, 20 jak również o dziesięciu rogach na jej głowie i o innym rogu, przez który, gdy zaczął wyrastać, trzy zostały wyłamane; róg ten miał oczy i usta, które wypowiadały zuchwałe rzeczy, i wyglądem stał się większy od innych. 21 Widziałem, że róg ten prowadził wojnę ze świętymi i ich zwyciężał, 22 aż przybył Przedwieczny i oddał sąd świętym Najwyższego. Wówczas nadszedł odpowiedni czas i królestwo posiedli święci.
23 Powiedziano mi też o czwartej bestii, że to czwarte królestwo, które powstanie na ziemi, różne od wszystkich królestw. Wzbudzi zamęt na całej ziemi i ją zniszczy. 24 Dziesięć zaś rogów oznacza, że powstanie dziesięciu królów, po nich zaś powstanie inny, przewyższający poprzednich ze względu na złe czyny, i poniży trzech królów. 25 Wypowie słowa przeciw Najwyższemu i zabije świętych Najwyższego, zapragnie również zmienić obchodzone święta i Prawo. W jego ręce wszyscy zostaną wydani aż do czasu, czasów i połowy czasu. 26 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, skażą na zagładę i całkowite unicestwienie. 27 Panowanie zaś, władzę, ich majestat i zwierzchnictwo nad wszystkimi królestwami pod niebem dał ludowi świętemu Najwyższego, aby sprawował władzę w królestwie wiecznym. Wszystkie moce jemu będą poddane i jemu posłuszne.
28 Do samego końca wyroczni, ja, Daniel, byłem bardzo przerażony i zmienił się mój wygląd, lecz zachowałem to słowo w swoim sercu.