Część trzecia
Obietnice Boga dane Izraelowi
Pan nikogo nie odtrąca
1 Tak mówi Pan:
Przestrzegajcie prawa i postępujcie sprawiedliwie,
bo wkrótce nadejdzie Moje zbawienie
i objawi się Moja sprawiedliwość!
2 Szczęśliwy człowiek, który to czyni,
i syn człowieczy, który się tego mocno trzyma:
wiernie zachowuje szabat,
i czuwa nad ręką, aby nie uczyniła nic złego.
3 Niech nie mówi cudzoziemiec,
który przyłączył się do Pana:
Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu!
Niech eunuch nie głosi:
Oto ja jestem uschłym drzewem!
4 Tak bowiem mówi Pan:
Eunuchom, którzy przestrzegają Moich szabatów
i wybierają to, w czym mam upodobanie,
oraz trwają przy Moim przymierzu,
5 w Moim domu i w Moich murach
dam miejsce i imię
znakomitsze niż synom i córkom,
dam im imię wieczne,
które nie ulegnie zniszczeniu.
6 Cudzoziemców, którzy przyłączyli się do Pana,
aby Mu służyć, aby kochać imię Pana
i stać się Jego sługami,
wszystkich, którzy wiernie zachowują szabat
i trwają przy Moim przymierzu,
7 przyprowadzę na Moją świętą górę
i rozraduję w swoim domu modlitwy.
Ich całopalenia i krwawe ofiary przyjmę na Moim ołtarzu.
Mój dom bowiem będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów!
8 Wyrocznia Pana, Boga,
który gromadzi rozproszonych Izraela:
Dołączę do niego jeszcze innych,
poza tymi, którzy są już zgromadzeni.
Niegodni pasterze Izraela
9 Przyjdźcie na żer, wszystkie zwierzęta polne,
wszystkie leśne zwierzęta!
10 Wszyscy jego strażnicy oślepli
i niczego nie pojmują,
oni wszyscy to nieme psy,
które nie potrafią szczekać,
sennie się wylegują,
lubią drzemać.
11 Lecz są to psy żarłoczne,
które nie znają nasycenia.
Tacy są pasterze,
którzy nie wiedzą, co to zrozumienie.
Wszyscy idą swoimi drogami,
każdy szuka własnej korzyści.
12 Przyjdźcie! Przyniosę wina,
upijemy się sycerą!
Jutro będzie tak jak dziś,
albo jeszcze więcej!