INNE PRZYSŁOWIA
1 Słowa Lemuela, króla Massy,
którymi pouczała go matka.
2 Cóż ci powiem, mój synu? Cóż ci powiem, synu mego łona?
Cóż ci powiem, synu moich ślubów?
3 Nie oddawaj kobietom swojej siły,
nie postępuj tak, aby niszczyć królów.
4 Nie dla królów, Lemuelu,
nie dla królów picie wina
ani dla władców pragnienie mocnych napojów,
5 aby pijąc, nie zapomnieli o tym, co zostało ustanowione,
i nie zmieniali praw przysługujących ubogim.
6 Dajcie mocny napój temu, kto jest bliski śmierci,
a wino zgorzkniałym.
7 Niech pije i zapomni o swojej biedzie
i dłużej nie pamięta o swojej udręce.
8 Zabierz głos w obronie niemowy,
w sprawie wszystkich opuszczonych.
9 Otwórz usta, sądź sprawiedliwie,
wstawiaj się za biednym i potrzebującym.
Dzielna kobieta
Alef 10 Dzielną kobietę – któż znajdzie?
Więcej jest warta niż perły.
Bet 11 Mąż ufa jej całym sercem
i ma z tego same korzyści.
Gimel 12 Wyświadcza mu dobro, a nie zło,
przez wszystkie dni swojego życia.
Dalet 13 Stara się o wełnę i len,
chętnie pracuje własnymi rękami.
He 14 Jest niczym statki kupieckie,
sprowadza żywność z daleka.
Waw 15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc,
karmi cały dom,
i wydaje polecenia usługującym dziewczętom.
Zajin 16 Chce mieć pole, to je kupuje,
dzięki pracy własnych rąk zakłada winnicę.
Chet 17 Przepasuje mocą swoje biodra,
wzmacnia swoje ramiona.
Tet 18 Czuje, że jej zysk jest dobry,
jej lampa nie gaśnie w nocy.
Jod 19 Wyciąga ręce po kądziel,
palcami trzyma wrzeciono.
Kaf 20 Otwiera dłoń dla biednego,
wyciąga ręce do potrzebującego.
Lamed 21 Nie martwi się o domowników, gdy pada śnieg,
bo wszyscy domownicy mają ubrania z czerwonej wełny.
Mem 22 Sama dla siebie robi okrycia,
ubiera się w len i purpurę.
Nun 23 Jej mąż jest znany w bramach,
gdy zasiada wśród starszych kraju.
Samek 24 Robi ubrania z lnu i je sprzedaje,
dostarcza pasy kupcowi.
Ajin 25 Siła i godność ją zdobią,
uśmiecha się do nadchodzącego dnia.
Pe 26 Gdy otwiera usta, mówi mądrze,
przekazuje naukę pełną dobroci.
Sade 27 Czuwa nad biegiem spraw swojego domu,
nie je chleba, na który nie zapracowała.
Kof 28 Wstają jej synowie, by ogłosić ją szczęśliwą,
i mąż, by ją chwalić:
Resz 29 Wiele było dzielnych kobiet,
lecz ty przewyższasz je wszystkie.
Szin 30 Wdzięk jest zdradliwy, piękno ulotne,
chwalić należy kobietę, która boi się Pana.
Taw 31 Dajcie jej z owocu jej rąk,
niech jej czyny chwalą ją w bramach.