Kazanie na Górze
(Mt 5—7)
1 Jezus widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, Jego uczniowie podeszli do Niego. 2 Wtedy zaczął nauczać:
Błogosławieństwa
(Łk 6,20-23)
3 Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. 4 Błogosławieni zasmuceni, bo oni doznają pociechy. 5 Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. 6 Błogosławieni głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. 8 Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. 9 Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga. 10 Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do nich należy Królestwo Niebios.
11 Błogosławieni jesteście, gdy z Mojego powodu będą wam ubliżać, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. 12 Radujcie się i weselcie, gdyż wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków przed wami.
Sól i światłość
(Mk 9,50Łk 14,34-35)
13 Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak? Nie nadaje się już do niczego, zostanie więc wyrzucona i podeptana przez ludzi. 14 Wy jesteście światłością świata. Nie można ukryć miasta zbudowanego na szczycie góry. 15 Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa jej korcem, lecz stawia ją na świeczniku, by dawała światło wszystkim domownikom. 16 Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie.
Stare i nowe Prawo
17 Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. 18 Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie nie przeminie, aż wszystko się wypełni. 19 Kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze przykazanie i tak by nauczał, będzie najmniejszy w Królestwie Niebios. Kto jednak będzie posłuszny Prawu i będzie tak nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. 20 Mówię wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie doskonalsza niż nauczycieli Prawa i faryzeuszy, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Nauczanie o gniewie
21 Słyszeliście, że powiedziano praojcom: Nie będziesz zabijał . Kto by zabił, zostanie osądzony. 22 A Ja wam mówię: Każdy, kto by się gniewał na swego brata, zostanie osądzony, a kto by obraził swego brata, mówiąc: Raka, stanie przed trybunałem, kto by natomiast powiedział do swego brata: Ty głupcze, tego czeka ogień Gehenny. 23 Jeśli przyniesiesz swój dar, by złożyć go na ołtarzu i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, 24 zostaw swój dar przed ołtarzem, idź i pojednaj się najpierw ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. 25 Szukaj szybko zgody ze swoim przeciwnikiem, zanim przyjdziesz z nim do sądu, aby przeciwnik nie wytoczył ci sprawy i sędzia nie wydał cię strażnikowi, byś nie znalazł się w więzieniu. 26 Zapewniam cię, pozostaniesz tam, dopóki się nie rozliczysz co do grosza.
Nauczanie o cudzołóstwie
27 Wiecie, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył . 28 A Ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. 29 Jeśli więc twoje prawe oko jest przyczyną twojego upadku, wyłup je i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś cały został wrzucony do Gehenny. 30 Jeśli twoja prawa ręka jest powodem twojego upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej bowiem będzie dla ciebie, gdy stracisz jedną część ciała, niż gdybyś miał cały zginąć w Gehennie.
Nauczanie o rozwodzie
(Mt 19,9Mk 10,11-12Łk 16,18)
31 Powiedziano także: Kto chce oddalić swoją żonę, niech jej wręczy list rozwodowy . 32 A Ja wam mówię: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto oddaloną poślubia, cudzołoży.
Nauczanie o przysięganiu
33 Wiecie, że powiedziano ojcom: Nie dopuścisz się krzywoprzysięstwa , a to, co ślubowałeś Panu, wypełnisz . 34 A Ja wam mówię: Nie składajcie żadnej przysięgi ani na niebo, bo jest tronem Boga, 35 ani na ziemię, bo jest Jego podnóżkiem, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. 37 Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”. Co ponadto pochodzi od Złego.
Nauczanie o odwecie
(Łk 6,29-30)
38 Wiecie, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb . 39 A Ja wam mówię: Nie szukajcie odwetu na tym, kto was skrzywdził. Temu, kto cię uderzy w prawy policzek, pozwól uderzyć się i w lewy. 40 Temu, kto chce pozwać cię do sądu, by zabrać ci koszulę, pozostaw również płaszcz. 41 Zmusza cię ktoś, abyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42 Temu, kto cię o coś prosi, daj, a temu, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odmawiaj.
Miłość nieprzyjaciół
(Łk 6,27-28.Łk 32-36)
43 Wiecie, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego , a swego wroga będziesz nienawidził. 44 A Ja wam mówię: Miłujcie waszych wrogów i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem każe swemu słońcu wschodzić nad złymi i nad dobrymi i deszcz daje sprawiedliwym i niesprawiedliwym. 46 Jeśli kochalibyście tylko tych, którzy was kochają, jaką nagrodę mieć będziecie? Przecież celnicy czynią podobnie. 47 Jeśli jesteście życzliwi tylko dla swoich braci, co szczególnego czynicie? Nawet poganie tak postępują. 48 Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie.