Pierwsza wizja: cztery bestie
1 W pierwszym roku panowania Belszassara, króla babilońskiego, Daniel miał senne widzenie, gdy leżał na swoim łożu. Następnie spisał sen i jego główne przesłanie. 2 Daniel powiedział: Miałem widzenie w nocy. Oto cztery wiatry niebios wzburzyły wielkie morze. 3 Wtedy cztery ogromne bestie, różniące się jedna od drugiej, wyszły z morza.
4 Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orła. Patrzyłem, aż wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą podniesiono z ziemi i postawiono jak człowieka na dwu nogach i dano jej ludzkie serce.
5 Druga zaś bestia, inna od poprzedniej, była podobna do niedźwiedzia. Stała z jednej strony i miała trzy żebra w paszczy, między zębami. Powiedziano do niej: Wstań i najedz się mięsa do syta!
6 Potem zobaczyłem inną bestię, podobną do pantery, mającą na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała też cztery głowy i dano jej władzę.
7 Następnie zobaczyłem w nocnych widzeniach czwartą bestię, okropną i przerażającą, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza, pożerała i kruszyła, a to, co pozostało, deptała łapami. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. 8 Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zobaczyłem, że inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród poprzednich rogów wyrwano przed nim. Oto ten róg miał oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły zuchwałe rzeczy.
Wizja sądu Bożego i postać Syna Człowieczego
9 Patrzyłem,
aż postawiono trony
i zasiadł Przedwieczny.
Jego szata była biała jak śnieg,
a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.
Jego tron był z ognistych płomieni,
zaś jego koła płonęły ogniem.
10 Strumień ognia wypływał
i rozlewał się przed Nim.
Służyło Mu tysiąc tysięcy,
a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy
stało przed Nim.
Sąd zasiadł i otwarto księgi.
11 Potem widziałem jak z powodu zuchwałych słów, które wypowiedział róg, zabito bestię. Patrzyłem aż jej ciało zniszczono i wrzucono do ognia. 12 Także pozostałym bestiom odebrano władzę, a długość ich życia dokładnie ustalono.
13 Patrzyłem w nocnych widzeniach,
że na obłokach niebios
przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego,
podszedł do Przedwiecznego
i wprowadzono go przed Niego.
14 Powierzono mu panowanie, chwałę i królestwo,
aby służyły mu wszystkie narody, ludy i języki.
Jego panowanie jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie,
a jego królestwo
nie ulegnie zagładzie.
Cztery królestwa i wiekuiste Królestwo Boże
15 Ja, Daniel, przeląkłem się w duchu, a to, co widziałem, mnie przeraziło. 16 Zbliżyłem się więc do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe zrozumienie tego wszystkiego. On zaś, wyjaśniając mi znaczenie rzeczy, odpowiedział: 17 Te wielkie cztery bestie, to czterech królów, którzy powstaną na ziemi. 18 Lecz po nich królestwo przejmą święci Najwyższego i posiądą panowanie na zawsze i po wszystkie wieki.
19 Następnie chciałem się dowiedzieć prawdy o czwartej bestii, odmiennej od wszystkich pozostałych, bardzo groźnej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, pożerała i kruszyła, resztę zaś deptała łapami, 20 jak również o dziesięciu rogach na jej głowie i o innym rogu, przed którym, gdy zaczął wyrastać, trzy zostały wyłamane; o rogu, który miał oczy i usta, wypowiadające zuchwałe rzeczy, i wydawał się większy od innych. 21 Widziałem, że ten róg prowadził wojnę ze świętymi i ich zwyciężał, 22 aż przybył Przedwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego. Wówczas nadszedł czas, aby święci posiedli królestwo.
23 Tak odpowiedział: Czwarta bestia
to czwarte królestwo,
które powstanie na ziemi,
różne od wszystkich królestw.
Pochłonie ono całą ziemię,
podepcze ją i zmiażdży.
24 Dziesięć zaś rogów znaczy,
że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów,
a po nich powstanie inny,
odmienny od poprzednich,
i poniży trzech królów.
25 Będzie on wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu
i gnębił świętych Najwyższego,
będzie również chciał zmienić czasy i prawo.
W jego ręce zostaną wydani
aż do czasu, dwóch czasów i pół czasu.
26 Potem zasiądzie sąd, który pozbawi go władzy,
aby go zniszczyć i zniweczyć do końca.
27 Królestwo zaś i panowanie
oraz wielkość królestw pod całym niebem
otrzyma lud świętych Najwyższego.
Jego królestwo będzie królestwem wiecznym.
Wszystkie władze Jemu będą służyć i Jemu będą poddane.
28 Tu kończy się opis zdarzenia. Moje myśli bardzo mnie, Daniela, przeraziły i zmienił się wyraz mojej twarzy, lecz zachowałem to wszystko w swoim sercu.