PSALM 143 [142]
Modlitwa grzesznika
1 Psalm Dawida.
Panie, wysłuchaj mojej modlitwy,
usłysz moje błaganie,
w wierności i sprawiedliwości swojej odpowiedz!
2 Nie wzywaj przed sąd swojego sługi,
bo nikt spośród żyjących
nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
3 Nieprzyjaciel bowiem prześladuje moją duszę,
moje życie wdeptał w ziemię,
pogrąża mnie w ciemnościach,
jak dawno umarłych.
4 Duch we mnie słabnie,
serce w moim wnętrzu zamiera.
5 Wspominam dawne czasy,
rozważam wszystko, co uczyniłeś,
rozmyślam o dziełach rąk Twoich.
6 Wyciągam ręce ku Tobie,
moja dusza pragnie Ciebie jak wyschnięta ziemia.
7 Wysłuchaj mnie prędko,Panie,
mój duch słabnie!
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bym się nie stał podobny
do tych, którzy schodzą do grobu.
8 Pozwól mi rankiem usłyszeć o Twojej łasce,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Wskaż mi drogę, którą pójść powinienem,
bo do Ciebie wznoszę moją duszę.
9 Wybaw mnie, od moich nieprzyjaciół,Panie,
Ty jesteś moim schronieniem!
10 Naucz mnie spełniać Twoją wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech Twój dobry duch
prowadzi mnie po równej ziemi.
11 Przez wzgląd na swoje imię, Panie,
zachowaj mnie przy życiu.
W swojej sprawiedliwości wyprowadź mnie z ucisku,
12 w swej łaskawości zgładź moich wrogów
– wytrać wszystkich, którzy na mnie nastają,
bo jestem Twoim sługą.