1 Po upływie dwudziestu lat od zbudowania przez Salomona domu Pana i domu dla siebie, 2 Salomon odbudował też miasta, które Churam dał Salomonowi, i osiedlił tam Izraelitów. 3 Salomon wyprawił się na Chamat Sobę i ją zdobył. 4 Następnie odbudował Tadmor na pustyni i wszystkie miasta-spichlerze, które zbudował w Chamat. 5 Odbudował także Bet-Choron górne i Bet-Choron dolne, miasta obronne, obwarowane, z bramami i zaworami, 6 oraz Baalat i wszystkie miasta-spichle, które posiadał Salomon, i wszystkie miasta rydwanów i miasta konnicy, i wszystko, co mu się podobało, pragnął Salomon zbudować w Jerozolimie i w Libanie, i w całej ziemi swego panowania. 7 Całą ludność pozostałą spośród Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, którzy nie byli z Izraela, 8 spośród ich potomków, którzy pozostali po nich w tej ziemi, których nie wytracili Izraelici, zaciągnął Salomon do pracy przymusowej i jest tak aż do dziś.
9 Spośród Izraelitów Salomon nie przeznaczył nikogo do pracy niewolniczej, ponieważ byli oni wojownikami, dowódcami jego oddziałów i dowódcami jego rydwanów oraz konnicy. 10 Tych dwustu pięćdziesięciu dozorujących lud było wyższymi dowódcami króla Salomona.
11 A córkę faraona przeniósł Salomon z Miasta Dawida do domu, który dla niej zbudował, ponieważ powiedział: Moja żona nie będzie mieszkała w domu Dawida, króla Izraela, są to bowiem miejsca święte, ponieważ przyszła do nich Arka Pana.
12 Wówczas Salomon złożył ofiary całopalne dla Pana na ołtarzu Pana, który wybudował przed przedsionkiem, 13 aby zgodnie z porządkiem, każdego dnia, składać je według poleceń Mojżesza w szabaty i w dni nowiu, a w wyznaczonym czasie trzy razy w ciągu roku w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów. 14 Ustanowił też, zgodnie z poleceniem Dawida, swego ojca, zmiany kapłanów według ich służby i lewitów według ich posług uwielbiania, aby pełnili służbę przy kapłanach zgodnie z codziennym porządkiem, i odźwiernych według ich zmian dla każdej bramy, ponieważ tak polecił Dawid, mąż Boży. 15 Nie opuszczono żadnego polecenia króla dotyczącego kapłanów i lewitów, wszelkich spraw oraz skarbów. 16 Wykonano też wszystkie prace Salomona od dnia założenia fundamentu domu Pana aż do całkowitego ukończenia domu Pana.
Chwała Salomona
17 Następnie Salomon udał się do Esjon-Geber i do Elot nad brzegiem morza w ziemi Edomu.
18 A Churam posłał mu za pośrednictwem swoich sług okręty razem ze sługami znającymi morze. I popłynęli ze sługami Salomona do Ofiru, skąd wzięli czterysta pięćdziesiąt talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.