PSALM 4
Modlitwa i napomnienie
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe.
Psalm Dawida.
2 Odpowiedz mi na wołanie, mój sprawiedliwy Boże!
Gdy byłem w niebezpieczeństwie, Ty mnie uwolniłeś.
Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
3 Ludzie, jak długo moja cześć będzie znieważana?
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
4 Wiedzcie, że Pan wybrał sobie świętego.
Pan wysłuchuje, gdy wołam do Niego.
5 Zadrżyjcie więc i nie grzeszcie,
pomyślcie o tym, leżąc na łożach, i zamilknijcie!
6 Złóżcie sprawiedliwe ofiary
i zaufajcie Panu!
7 Wielu mówi: Kto nam pokaże dobro?
O Panie, ukaż nam światło Twojego oblicza!
8 Uradowałeś bardziej moje serce
niż obfitość zboża i młodego wina.
9 Spokojny kładę się do snu i zasypiam,
bo tylko Ty, Panie, czuwasz, bym mieszkał bezpiecznie.