WIZJE ZACHARIASZA
Pan wzywa do nawrócenia
1 W ósmym miesiącu, w drugim roku panowania Dariusza, doszło do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, słowo Pana: 2 Pan bardzo się rozgniewał na waszych ojców, 3 ale ty powiesz do nich, że tak mówi Pan Zastępów:
Nawróćcie się do Mnie
– wyrocznia Pana Zastępów –
a wtedy Ja zwrócę się ku wam
– mówi Pan Zastępów.
4 Nie bądźcie jak wasi ojcowie,
do których dawniejsi prorocy wołali:
Tak mówi Pan Zastępów:
Zawróćcie z waszych złych dróg i zaprzestańcie złych uczynków; ale oni nie słuchali i nie zważali na Mnie – wyrocznia Pana.
5 Gdzie są wasi ojcowie?
Czy prorocy żyją wiecznie?
6 Czy Moje słowa i Moje prawa,
które przekazałem Moim sługom, prorokom,
nie spełniły się wobec waszych ojców?
Nawrócili się przecież i mówili:
Pan Zastępów postąpił z nami tak, jak zamierzał,
stosownie do naszego postępowania i naszych czynów.
Pierwsza wizja: Jeźdźcy
7 W dwudziestym czwartym dniu jedenastego miesiąca, a był to miesiąc Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, słowoPana doszło do proroka Zachariasza – syna Berekiasza, syna Iddo – który powiedział: 8 Miałem nocne widzenie: Oto pewien człowiek siedział na gniadym koniu, pomiędzy mirtami w dolinie, za nim zaś stały konie gniade, ciemnogniade i białe. 9 Zapytałem go: Co one oznaczają, mój Panie? Odpowiedział mi anioł, który ze mną rozmawiał: Pokażę ci, co one oznaczają. 10 Wtedy odezwał się ów człowiek stojący pomiędzy mirtami: To są ci, których Pan posłał, aby obeszli ziemię. 11 Oni zaś odpowiedzieli aniołowi Pana, który stał wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię i stwierdziliśmy, że cały świat cieszy się pokojem. 12 Wtedy anioł Pana zapytał: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie będziesz się litował nad Jerozolimą i miastami judzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat? 13 Pan zaś odpowiedział aniołowi, który mówił do mnie, życzliwie, słowami pełnymi pociechy.
Jerozolima zostanie odbudowana
14 Anioł, który ze mną rozmawiał,
powiedział do mnie: Wołaj:
Tak mówi Pan Zastępów:
Jestem zazdrosny o Jerozolimę
i o Syjon, i to zazdrością wielką,
15 natomiast wielkim gniewem zapłonąłem
przeciwko dumnym narodom,
bo gdy Ja trochę się gniewałem,
one czyniły wiele zła.
16 Dlatego tak mówi Pan Zastępów:
Z miłością zwracam się ku Jerozolimie,
tam zostanie wzniesiony Mój dom
– wyrocznia Pana Zastępów –
i rozciągnę nad Jerozolimą sznur mierniczy.
17 Wołaj ponadto:
Tak mówi Pan Zastępów:
Moje miasta rozkwitną dobrobytem,
i pocieszy Pan Syjon,
i ponownie wybierze Jerozolimę.