1 Ten, kto się mści, znajdzie pomstę u Pana
– On dokładnie zapamięta jego grzechy.
2 Wybacz swojemu bliźniemu krzywdę,
a wówczas, gdy będziesz prosił, twoje grzechy zostaną odpuszczone.
3 Czy człowiek, który trwa w gniewie na innego człowieka,
może szukać u Pana ocalenia?
4 Nie ma miłosierdzia dla drugiego człowieka,
a modli się o odpuszczenie swoich grzechów.
5 Sam, będąc ciałem, żywi urazę
– kto odpuści jego grzechy?
6 Pomyśl o swoim końcu i przestań nienawidzić,
pomyśl o rozkładzie i śmierci, przestrzegaj przykazań!
7 Zważ na przykazania i nie żyw do bliźniego urazy,
pamiętaj o przymierzu Najwyższego i wybacz przewinienia!
Kłótnie
8 Unikaj kłótni, a pomniejszysz grzechy,
kłótnię bowiem rozpali porywczy człowiek.
9 Grzeszny człowiek poróżni przyjaciół,
podrzuci oszczerstwo między tych, którzy żyją w pokoju.
10 Ogień rozpali się odpowiednio do ilości opału,
a kłótnia rozgorzeje odpowiednio do swojej mocy.
Gniew człowieka będzie odpowiedni do jego potęgi,
według swego bogactwa uniesie się oburzeniem.
11 Nagły spór rozpala ogień,
a gwałtowna kłótnia rozlewa krew.
12 Jeżeli podmuchasz na iskrę, rozpali się,
a jeśli na nią spluniesz, zgaśnie
– a jedno i drugie wychodzi z twoich ust.
Wystrzeganie się złego języka
13 Przeklinajcie oszczercę i kłamcę,
zgubił bowiem wielu żyjących w pokoju.
14 Obmowy zaszkodziły wielu ludziom,zmusiły ich do błąkania się wśród narodów,zniszczyły warowne miasta,
zrujnowały domy wielmożów.
15 Obmowy rozbiły wiele małżeństw,pozbawiły żony owoców ich wysiłków.
16 Ten, kto na nie zważa, nie znajdzie wytchnienia,
nie będzie mógł mieszkać w spokoju.
17 Uderzenie batem wywołuje sińce,
a uderzenie językiem łamie kości.
18 Wielu padło od ostrza miecza,
lecz nie tylu, ilu upadło z powodu języka.
19 Szczęśliwy jest ten, kto się przed nim osłonił,
kto nie doświadczył jego gniewu,
kto nie pociągnął jego jarzma
i nie został skrępowany jego więzami.
20 Jego jarzmo bowiem jest jarzmem żelaznym,
a jego więzy są więzami ze spiżu.
21 Jego śmierć jest straszną śmiercią,
jest ona gorsza od pobytu w Hadesie.
22 Nie ma jednak władzy nad pobożnymi
– oni nie spłoną w jego płomieniu.
23 Wpadną do niego ci, którzy opuszczają Pana,
rozpali się on w nich i nie zgaśnie.
Zostanie na nich posłany jak lew
i rozszarpie ich jak pantera.
24 Każ ogrodzić swoją posiadłość cierniami
i zabezpiecz swoje srebro i złoto.
25 Zrób swoim słowom wagę i miary,
a ustom drzwi i zasuwy.
26 Uważaj, byś się nie potknął językiem
i nie wpadł przed tym, który zastawia sidła.