PSALM 21 [20]
Dziękczynienie i modlitwa za króla
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2 Panie, król się raduje Twoją potęgą
i bardzo się cieszy z Twojej zbawczej pomocy!
3 Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odrzuciłeś błagania ust jego.
4 Wyszedłeś mu bowiem naprzeciw
z hojnym błogosławieństwem,
włożyłeś złotą koronę na jego głowę.
5 Prosił Cię o życie
– Ty dałeś mu długie dni na wieki, na zawsze.
6 Wielka jest jego chwała dzięki Twej zbawczej pomocy,
przydałeś mu majestatu i blasku.
7 Obdarzasz go przecież błogosławieństwem na wieki,
napełniasz radością swojego oblicza.
8 Król bowiem pokłada nadzieję w Panu,
z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
9 Niech dosięgnie Twa ręka wszystkich Twoich wrogów,
niech Twoja prawica dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą.
10 Ty sprawisz, że będą jak w piecu ognistym,
gdy ukaże się Twoje oblicze.
Niech Pan zniszczy ich w swoim gniewie
i niech pochłonie ich ogień!
11 Wytracisz z ziemi ich potomstwo,
a plemię ich spośród ludzi.
12 Knuli bowiem zło przeciw Tobie,
planowali podstęp, ale się nie udał.
13 Zmusisz ich do ucieczki,
swój łuk przeciwko nim skierujesz.
14 Powstań, Panie, w swej mocy,
chcemy śpiewać i sławić Twoją potęgę!