PSALM 124 [123]
Bóg nas ocali
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
Gdyby Pan nie był z nami,
przyznaj Izraelu,
2 gdyby Pan nie był z nami,
gdy ludzie przeciwko nam powstali,
3 wtedy połknęliby nas żywcem,
rozpaleni przeciw nam gniewem.
4 Wtedy zalałyby nas wody,
strumień przetoczyłby się nad nami,
5 wtedy przetoczyłyby się nad nami
wzburzone wody.
6 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał
na żer ich zębom.
7 Nasza dusza umknęła jak ptak z sidła ptaszników,
sidło zostało zniszczone, my zaś jesteśmy wolni.
8 Naszą pomocą jest imię Pana,
który stworzył niebo i ziemię.