PSALM 52 [51]
Przeciw oszczercy
1 Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawida.
2 Gdy przybył Doeg Edomita i oznajmił Saulowi,
że przyszedł Dawid do domu Achimeleka.
3 Dlaczego się chełpisz złem, mocarzu,
przecież łaska Boża trwa wiecznie!
4 Knujesz zagładę,
twój język, zdrajco, jest ostry jak brzytwa!
5 Bardziej miłujesz zło niż dobro,
kłamstwo niż sprawiedliwą mowę.
6 Miłujesz wszelkie zgubne słowa,
podstępny języku!
7 Dlatego Bóg cię zniszczy na zawsze,
chwyci cię, wyrzuci z twojego namiotu
i wykorzeni z ziemi żyjących.
8 Zobaczą sprawiedliwi, zlękną się
i będą się z niego wyśmiewać:
9 Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoją twierdzą,
a zaufał swoim wielkim bogactwom,
poczuł się silny w swojej złośliwości.
10 Ja zaś jestem jak zielona oliwka w domu Bożym,
łaskawości Boga zaufałem na wieki.
11 Wobec Twoich świętych
będę Cię wysławiał na wieki za to, co uczyniłeś,
będę ufał Twojemu imieniu, bo jest dobre.