PSALM 47 [46]
Bóg królem całej ziemi
1 Przewodnikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2 Klaszczcie w dłonie wszystkie narody,
wznoście do Boga radosne okrzyki,
3 bo Pan Najwyższy, który budzi trwogę,
jest wielkim Królem całej ziemi.
4 On podbił dla nas narody
i ludy do stóp nam rzucił.
5 Wybrał nam nasze dziedzictwo,
chlubę Jakuba, którego ukochał.
6 Wstępuje Bóg wśród okrzyków radości,
Pan przy graniu trąby.
7 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie,
8 gdyż Bóg jest Królem całej ziemi
– śpiewajcie pieśń pochwalną!
9 Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swoim świętym tronie.
10 Zgromadzili się książęta narodów,
lud Boga Abrahama,
bo Bogu podlegają wszyscy możni ziemi,
– On jest bardzo wywyższony.