Pocza˛tek misji w Judei i Samarii
Ustanowienie Siedmiu
1 W tym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że podczas codziennego posługiwania ich wdowy są zaniedbywane. 2 Wówczas Dwunastu zwołało wszystkich uczniów i oznajmiło: Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boga, a obsługiwali stoły. 3 Wybierzcie więc, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. 4 My natomiast oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze Słowa. 5 Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. 6 Przedstawili ich apostołom, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. 7 A Słowo Boga rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jeruzalem, a nawet wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Uwięzienie Szczepana
8 Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. 9 Wówczas niektórzy z synagogi, zwanej synagogą Libertynów, Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, przystąpili do dyskusji ze Szczepanem. 10 Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, pod wpływem którego przemawiał. 11 Podstawili więc ludzi, którzy oświadczyli: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. 12 W ten sposób podburzyli lud, starszych i nauczycieli Prawa. Podbiegli do niego, porwali go i poprowadzili przed Sanhedryn. 13 Postawili również fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu. 14 Słyszeliśmy bowiem, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które przekazał nam Mojżesz. 15 A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli jego twarz podobną do oblicza anioła.