1 Tak będzie czynił ten, kto się boi Pana,
posiądzie mądrość ten, kto trzyma się Prawa.
2 Ona wyjdzie mu na spotkanie jak matka
i przyjmie go jak dziewicza żona.
3 Nakarmi go chlebem rozumu
i napoi go wodą mądrości.
4 Będzie mu wsparciem, tak że się nie zachwieje,
gdy przylgnie do niej, nie dozna zawodu.
5 Ona wywyższy go ponad jego bliskich
i pośród zgromadzenia otworzy mu usta.
6 Znajdzie on wtedy wesele i wieniec radości,
odziedziczy imię, które przetrwa na wieki.
7 Głupcy nie zdobędą mądrości,
a ludzie grzeszni też jej nie zobaczą.
8 Ona trzyma się z daleka od pychy,
a kłamliwi ludzie nawet jej nie wspomną.
9 Hymn pochwalny nie przystoi ustom grzesznika,
nie pochodzi bowiem od Pana.
10 Hymn pochwalny należy wygłaszać z mądrością,
a wtedy Pan uczyni go skutecznym.
Wolność człowieka
11 Nie mów: Odstąpiłem z powodu Pana.
On nie czyni tego, czego nienawidzi.
12 Nie mów: To On mnie zwiódł.
Grzesznik bowiem nie jest Mu potrzebny.
13 Pan znienawidził wszelką obrzydliwość
– nie jest ona miła tym, którzy się boją Pana.
14 On stworzył człowieka na początku,
lecz zostawił go w ręku jego własnej woli.
15 Jeśli zechcesz, to będziesz przestrzegać przykazań
i uczynisz wiarę godną Jego upodobania.
16 Postawił przed tobą ogień i wodę
– tam, gdzie zechcesz, wyciągniesz swą rękę.
17 Przed człowiekiem jest życie i śmierć,
zostanie mu jednak dane to, co sam wybierze.
18 Wielka jest bowiem mądrość Pana,
jest potężny władzą i widzi wszystko.
19 Jego oczy spoczywają na tych, którzy się Go boją,
On zna dobrze wszystkie czyny człowieka.
20 Nikomu nie nakazał bezbożności
i nikomu nie pozwolił grzeszyć.