Mowa o powtórnym przyjściu Jezusa i sa˛dzie
Zapowiedź zburzenia świątyni
(Mk 13,1-2Łk 21,5-6)
1 Gdy Jezus opuścił świątynię, podeszli do Niego uczniowie, aby pokazać Mu zabudowania świątyni. 2 Wówczas powiedział do nich: Widzicie to wszystko? Zapewniam was: nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony.
Początek nieszczęść
(Mk 13,3-13Łk 21,7-19)
3 Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i co będzie znakiem Twojego przyjścia i końca świata? 4 Wtedy Jezus im odpowiedział: Uważajcie, aby ktoś was nie zwiódł. 5 Liczni bowiem przyjdą pod Moim imieniem i powiedzą: Ja jestem Mesjaszem. I wielu zwiodą. 6 Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy bitew. Uważajcie, nie dajcie się zastraszyć. Tak bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. 7 Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Zapanuje głód, a miejscami wystąpią trzęsienia ziemi. 8 To wszystko, to dopiero początek boleści. 9 Wówczas będą was dręczyć i zabijać. Będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody ze względu na Moje imię. 10 I wtedy wielu się załamie, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich znienawidzą. 11 Pojawią się też liczni fałszywi prorocy i wielu zwiodą. 12 A ponieważ nasili się bezprawie, u wielu oziębnie miłość. 13 Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Dobra Nowina o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów. I wówczas nadejdzie koniec.
Wielkie nieszczęścia
(Mk 13,14-23Łk 21,20-24)
15 Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia zapowiedzianą przez proroka Daniela, umieszczoną w miejscu świętym – kto czyta, niech stara się pojąć – 16 wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy ze swego domu, 18 a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 W tych dniach najtrudniej będzie kobietom ciężarnym i karmiącym. 20 Módlcie się, abyście nie musieli uciekać w zimie ani w dzień szabatu. 21 Nastanie bowiem wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nigdy więcej nie będzie. 22 Gdyby te dni nie zostały skrócone, nikt by nie ocalał. Ze względu jednak na wybranych dni te będą skrócone. 23 Jeśli ktoś wam wtedy powie: Mesjasz jest tutaj; albo: Jest tam, nie wierzcie. 24 Pojawią się bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i będą dokonywać wielkich znaków i cudów, żeby, o ile to możliwe, zwieść nawet wybranych. 25 To właśnie wam przepowiedziałem. 26 Jeśli więc powiedzą wam: Oto jest na pustyni, nie idźcie tam; Oto jest w domu, nie wierzcie. 27 Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 28 Gdzie są zwłoki, tam zgromadzą się orły.
Przyjście Syna Człowieczego
(Mk 13,24-27Łk 21,25-28)
29 Zaraz też po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną poruszone.
30 Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego i trwoga ogarnie wszystkie ludy ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą. 31 Pośle On swoich aniołów, którzy donośnie zatrąbią i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi.
Porównanie z drzewem figowym
(Mk 13,28-31Łk 21,29-33)
32 Uczcie się na przykładzie drzewa figowego: Kiedy jego gałęzie stają się miękkie i wypuszczają liście, poznajecie, że lato blisko. 33 Tak samo i wy, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, już u drzwi. 34 Zapewniam was, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą.
Nieznany dzień ani godzina
(Mk 13,32-37Łk 17,26-30.Łk 34-35)
36 Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. 37 Jak bowiem było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Jak w dniach przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki, 39 i nie poznali, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak będzie również z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wówczas dwóch będzie na polu, jeden zostanie zabrany, a drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach, jedna zostanie zabrana, a druga zostawiona. 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. 43 To zaś zrozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy złodziej przyjdzie, na pewno by czuwał i nie pozwolił włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.
Przypowieść o dobrym i złym słudze
(Łk 12,41-48)
45 Kto więc jest wiernym i mądrym sługą, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby w odpowiednim czasie wydawał jej posiłki? 46 Szczęśliwy ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. 47 Zapewniam was, ustanowi go zarządcą całego swojego majątku. 48 Jeśli zaś taki zły sługa powiedziałby sobie w duchu: Mój pan opóźnia swój powrót, 49 i zacząłby bić swoich podwładnych, jadłby i pił z pijakami, 50 to pan tego sługi nadejdzie w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. 51 Surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.