PSALM 80 [79]
Spustoszona winnica Pana
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię „Szoszannim”.
Świadectwo. Asafa. Psalm.
2 Nadstaw ucha, Pasterzu Izraela,
który prowadzisz Józefa jak stado.
Ty, który zasiadasz na cherubach, zajaśniej
3 przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem,
zbudź swoją siłę i przyjdź nam z pomocą!
4 Boże, odnów nas
i ukaż pogodne oblicze,
abyśmy doznali wybawienia!
5 Panie, Boże Zastępów,
jak długo będziesz się gniewał,
mimo błagań Twojego ludu?
6 Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś łzami.
7 Zrobiłeś z nas przedmiot sporu
między naszymi sąsiadami,
nasi wrogowie z nas szydzą.
8 Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż pogodne oblicze,
abyśmy doznali wybawienia!
9 Wyrwałeś z Egiptu krzew winny
i wygnałeś narody, by go tu przesadzić.
10 Przygotowałeś mu miejsce,
on zapuścił korzenie i kraj ten zapełnił.
11 Góry skryły się w jego cieniu,
a wśród jego gałęzi najwyższe cedry.
12 Wypuścił swoje odgałęzienia aż do morza,
a swoje pędy do Rzeki.
13 Dlaczego zburzyłeś jego ogrodzenie?
Grona rwie z niego każdy, kto przechodzi drogą,
14 pustoszy go dzik leśny,
obgryzają dzikie zwierzęta.
15 O powróć, Boże Zastępów,
spójrz z niebios, zobacz
i nawiedź ten krzew winny!
16 Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą sobie wyhodowałeś.
17 Ci, którzy wycięli ją i spalili,
niech zginą od grozy Twojego oblicza!
18 Niech Twoja ręka spocznie
na tym, który stoi po Twojej prawicy,
na synu człowieczym, którego sobie wychowałeś.
19 Nie odejdziemy od Ciebie
– zachowaj nas przy życiu,
a będziemy wzywać Twojego imienia!
20 Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i ukaż pogodne oblicze,
abyśmy doznali wybawienia!