PSALM 92 [91]
Sprawiedliwe sądy Boże
1 Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.
2 Dobrze jest dziękować Panu
i wysławiać Twoje imię, Najwyższy,
3 głosić rankiem Twoją łaskawość,
a nocami Twoją wierność,
4 na harfie dziesięciostrunnej i lutni,
przy dźwięku cytry.
5 Ucieszyłeś mnie bowiem, Panie, swoimi czynami,
śpiewam radośnie z powodu dzieł rąk Twoich.
6 Panie, jak wielkie są Twoje dzieła,
jak głębokie są Twoje myśli.
7 Nierozumny ich nie zna,
a głupiec nie pojmuje.
8 Chociaż bezbożni plenią się jak zielsko
i rozkwitają wszyscy złoczyńcy,
to i tak zginą na zawsze.
9 Ty zaś, o Panie,
jesteś Najwyższy na wieki,
10 bo Twoi wrogowie, Panie,
bo Twoi wrogowie zginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
11 Obdarzyłeś mnie siłą bawołu,
namaściłeś mnie świeżym olejkiem.
12 Moje oczy patrzą na wrogów,
którzy przeciwko mnie występują.
13 Sprawiedliwy rozkwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
14 Zasadzeni w domu Pana,
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
15 Jeszcze na starość wydadzą owoc,
będą żywotni i pełni sił,
16 by świadczyć, że Pan, moja opoka,
jest prawy – nie ma w Nim nieprawości.