PSALM 122 [121]
Pozdrowienie świętego miasta Jerozolimy
1 Pieśń pielgrzymkowa. Dawida.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pana!
2 Właśnie stanęły nasze stopy
w twoich bramach, Jerozolimo.
3 O Jerozolimo, zbudowana jako miasto
stanowiące zwartą całość,
4 do ciebie pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
zgodnie z prawem Izraela, by chwalić imię Pana.
5 Tam bowiem stoją trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
6 Proście o pokój dla Jerozolimy!
Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują,
7 niech pokój będzie w twoich murach,
dobrobyt w twoich pałacach!
8 Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę ci życzył pokoju.
9 Przez wzgląd na dom Pana, naszego Boga,
będę się modlił o twoją pomyślność.