1 Słowo Pana skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za panowania Ozjasza, Jotama, Achaza oraz Ezechiasza, królów judzkich, i za panowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego.
Historia rodzinna Ozeasza
Małżeństwo i dzieci Ozeasza
2 Początek słowa Pana przekazany przez Ozeasza.
Pan powiedział do Ozeasza:
Idź i weź sobie za żonę nierządnicę
i miej dzieci nierządu,
gdyż ten kraj z powodu nierządu
wciąż odwraca się od Pana.
3 Poszedł więc i pojął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. 4 Następnie Pan powiedział:
Nadaj mu imię Jizreel,
bo już niedługo
dokonam zemsty na domu Jehu
za krew przelaną w Jizreel
i położę kres królestwu Izraela.
5 W tym dniu
połamię łuk Izraela
w dolinie Jizreel.
6 I znowu poczęła, i urodziła córkę. Wtedy On powiedział do niego:
Daj jej na imię Lo-Ruchama,
bo już więcej się nie zmiłuję nad domem Izraela
i im nie przebaczę.
7 Nad domem Judy jednak się zmiłuję
i wybawię ich w Panu, ich Bogu,
ale nie ocalę ich za pomocą łuku i miecza
ani też wojny, koni czy jeźdźców.
8 A gdy odstawiła od piersi Lo-Ruchamę, znowu poczęła i urodziła syna. 9 Wtedy On powiedział:
Nadaj mu imię Lo-Ammi,
ponieważ wy nie jesteście Moim ludem,
a Ja nie jestem wasz.