PSALM 138 [137]
Dziękczynienie
1 Dawida.
Będę Cię wysławiał z całego serca,
będę Ci śpiewał wobec bogów.
2 Pokłonię się Twojej świętej świątyni,
będę wysławiał Twoje imię
za Twoją łaskę i wierność.
Wywyższyłeś bowiem ponad wszystko swoje imię i słowo.
3 Kiedy wzywałem Ciebie,
Ty mnie wysłuchałeś,
napełniłeś mocą moją duszę.
4 Wszyscy królowie ziemi
będą Ciebie, Panie, wysławiać,
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
5 Będą opiewać drogi Pana,
bo wielka jest chwała Pana.
6 Chociaż Pan jest wywyższony,
widzi uniżonego
i pysznego rozpoznaje z daleka.
7 Choćbym chodził wśród utrapienia,
Ty mnie zachowasz przy życiu.
Na przekór złości moich wrogów
wyciągniesz swoją rękę,
wybawisz mnie swoją prawicą.
8 Pan dokona tego dla mnie!
Panie, Twoja łaska trwa wieki,
Nie porzucaj dzieła rąk swoich!