PSALM 54 [53]
Wybaw mnie Boże!
1 Przewodnikowi chóru. Na instrumenty strunowe.
Pieśń pouczająca. Dawida. 2 Gdy przyszli mieszkańcy Zif
i powiedzieli do Saula: Czyż nie u nas ukrywa się Dawid?
3 Boże, w Twoje imię wybaw mnie,
a swoją mocą ujmij się za mną.
4 Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,
nadstaw ucha na moje słowa,
5 bo przeciw mnie występują obcy,
a okrutnicy czyhają na moje życie
– nie liczą się z Bogiem.
6 Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje moje życie.
7 Niech zło zwróci się przeciw moim wrogom!
Zniszcz ich, bo dochowujesz wierności!
8 Będę Ci hojnie składał ofiary,
będę, Panie, wysławiał Twoje imię,
bo jest dobre,
9 bo ocaliłeś mnie od wszystkich utrapień,
a moje oczy ujrzały klęskę moich wrogów.