PSALM 9
Dziękczynienie
1 Przewodnikowi chóru. Na melodię „Mut labben”.
Psalm Dawida.
Alef 2 Będę Cię wysławiał, Panie, całym swoim sercem,
będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach.
3 Będę się cieszył i weselił Tobą,
będę śpiewał, Najwyższy, na cześć Twojego imienia,
Bet 4 bo cofnęli się moi wrogowie,
potknęli się i zginęli przed Twoim obliczem.
5 Ty bowiem mnie osądziłeś
i wydałeś wyrok w mojej sprawie,
zasiadłeś na tronie jako sprawiedliwy Sędzia.
Gimel 6 Upomniałeś narody, zgładziłeś bezbożnego,
na wieki wymazałeś ich imiona.
7 Zginęli wrogowie, zrujnowani na zawsze,
zburzyłeś miasta, pamięć o nich przepadła.
He 8 Pan zaś trwa na wieki,
ustawia swój tron, aby sądzić.
9 On będzie sądził świat sprawiedliwie,
wyda słuszny wyrok na narody.
Waw 10 Pan będzie schronieniem uciśnionych,
schronieniem w czasach niedoli.
11 Zaufali Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają.
Zajin 12 Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie,
głoście wśród narodów Jego dzieła!
13 Mściciel krwi bowiem pamięta o uciśnionych,
nie zapomina ich krzyku.
Chet 14 Zmiłuj się nade mną, Panie,
popatrz na moją nędzę
sprowadzoną przez tych, którzy mnie nienawidzą!
Ty, który wyprowadzasz mnie z bram śmierci,
15 abym w bramach Córy Syjońskiej
opowiadał całą Twoją chwałę
i cieszył się wybawieniem otrzymanym od Ciebie.
Tet 16 Narody wpadły do dołu, który wykopały,
ich nogi uwięzły we własnych sidłach.
17 Pan objawił się, wydał wyrok.
W dzieła rąk swoich uwikłał się bezbożny.
Jod 18 Niech wrócą bezbożni do Szeolu,
Wszystkie narody, które zapomniały o Bogu.
Kaf 19 Ubogi bowiem nie będzie zapomniany na wieki,
nie zginie na zawsze nadzieja uciśnionych.
20 Powstań, Panie, by człowiek nie triumfował,
osądź narody przed swoim obliczem!
21 Przejmij ich, Panie, trwogą,
niech wiedzą narody, że są tylko ludźmi.