PSALM 15 [14]
Kto jest godny stanąć przed Bogiem?
1 Psalm Dawida.
Panie, kto będzie przebywał w Twojej świątyni?
Kto zamieszka na Twej świętej górze?
2 Ten, kto postępuje nienagannie, czyni sprawiedliwość
i w sercu swoim zachowuje prawdę.
3 Nie rzuca oszczerstw swym językiem,
nie czyni zła bliźniemu
i nie ubliża swemu sąsiadowi.
4 W jego oczach godny pogardy jest złoczyńca,
szanuje on tego, kto się boi Pana.
Choćby przysiągł na własną niekorzyść,
słowa danego dotrzyma.
5 Pieniędzy swoich lichwą nie pomnaża
i nie daje się przekupić kosztem niewinnego.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.