PSALM 149
Pieśń triumfalna Syjonu
1 Alleluja!
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych!
2 Niech się Izrael raduje swoim Stwórcą,
niech się dzieci Syjonu cieszą swoim Królem!
3 Niech Jego imię chwalą tańcem,
niech grają Mu na bębnie i cytrze!
4 Pan bowiem swój lud pokochał,
ozdabia pokornych zbawieniem.
5 Niech się święci radują w chwale,
niech się cieszą na swoich posłaniach!
6 Niech pieśni wielbiące Boga mają na ustach,
a miecz obosieczny w ręku,
7 aby się zemścić na narodach
i ukarać ludy,
8 aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy,
9 aby wykonać wyrok przeciw nim spisany!
To jest chlubą Jego wszystkich świętych.
Alleluja!