Nieskuteczność magii
1 Proście Pana o deszcz
w późnej porze deszczowej,
bo Pan stwarza pioruny,
zsyła wam deszcz
i każdemu zieleń na polu.
2 Terafim mówiły kłamstwa,
a wróżbici fałsz głosili w widzeniach,
przepowiadali sny kłamliwie
i daremnie pocieszali.
Dlatego włóczą się jak trzoda,
błąkają się, bo nie ma pasterza.
Pan zgromadzi swój lud
3 Przeciwko pasterzom zapłonął Mój gniew,
ukarzę też kozły,
gdyż Pan Zastępów nawiedził swoją trzodę, dom Judy
i uczyni z nich wspaniałego rumaka do boju.
4 Z niego będzie kamień węgielny, z niego gwóźdź,
z niego łuk wojenny,
z niego wyjdzie każdy wódz.
5 Będą jak bohaterowie,
którzy depczą w bitwie wrogów,
jak błoto na drodze.
Będą walczyć,
bo Pan jest z nimi,
a jeźdźcy na koniach okryją się hańbą.
6 Uczynię mocnym dom Judy,
wybawię dom Józefa
i ich sprowadzę, ponieważ ulitowałem się nad nimi.
Postąpię tak, jakbym ich nigdy nie odrzucał,
bo Ja jestem Panem, ich Bogiem,
i im odpowiem.
7 Efraim będzie im jak bohater,
uraduje się ich serce jak po winie,
ich synowie będą patrzyli z radością,
ich serce będzie się weselić w Panu.
8 Zagwiżdżę i zgromadzę ich, bo ich odkupiłem.
Będą liczni jak niegdyś.
9 Rozproszę ich wśród narodów,
w dalekich krajach będą o Mnie pamiętali,
a ich synowie powrócą, gdy dorosną.
10 Sprowadzę ich z ziemi egipskiej,
zbiorę z Asyrii
i przywiodę ich do ziemi Gileadu i Libanu,
ale nawet tam się nie pomieszczą.
11 Przejdą przez Morze Egipskie,
poskromią fale morskie
i wysuszą całą toń Nilu.
Upadnie majestat Asyrii
i zniknie berło Egiptu.
12 Ich zaś uczynię
potężnymi w Panu
i będą kroczyć w Jego imieniu
– wyrocznia Pana.