Pochwała mądrości
Mądrość potrzebna do sprawowania władzy
1 Słuchajcie więc, królowie, i zastanówcie się,
przyjmijcie naukę, sędziowie krańców ziemi,
2 posłuchajcie z uwagą, wy, którzy sprawujecie rządy nad ludami
i chełpicie się tym, że liczne narody są wam poddane.
3 Wasza władza została wam dana od Boga,
wasze panowanie pochodzi od Najwyższego.
On osądzi wasze czyny i dokładnie zbada wasze zamiary,
4 gdyż jako zarządcy w Jego królestwie
nie sprawowaliście władzy uczciwie,
nie przestrzegaliście prawa,
nie postępowaliście zgodnie z wolą Boga.
5 Bezwzględnie i nieoczekiwanie zażąda od was zdania sprawy,
gdyż ludzi wysoko postawionych sądzi się surowo.
6 Prostego człowieka traktuje się z wyrozumiałością,
natomiast tych, którzy piastowali władzę, czeka surowe śledztwo.
7 Władca wszystkiego nikomu nie ulega,
nie cofa się z lękiem przed wielkością.
On bowiem stworzył zarówno małych, jak i wielkich,
z jednakową troską zabiega o wszystkich,
8 ale dla sprawujących władzę przygotował surowe badanie.
9 To właśnie do was, o władcy, kieruję moje słowa,
abyście nauczyli się mądrości i nie zbłądzili.
10 Ci, którzy w sposób święty strzegą rzeczy świętych, zostaną uświęceni,
a ci, którzy czerpią z nich naukę, znajdą odpowiedź na wszelkie zarzuty.
11 Otwórzcie się więc całym sercem na moje słowa,
pragnijcie ich, a one wychowają was do mądrości.
Mądrość pozwala się znaleźć
12 Mądrość jaśnieje i nigdy nie traci swej świeżości;
tym, którzy ją kochają, objawia się w pełnej krasie,
tym, którzy jej szukają, łatwo daje się znaleźć,
13 a do tych, którzy jej pragną, przybywa, zanim jeszcze ją rozpoznają.
14 Kto wcześnie wstaje ze względu na nią, ten nie odczuje znużenia,
spotka ją bowiem siedzącą u jego drzwi.
15 Rozmyślać nad nią – to szczyt roztropności,
a kto dla niej czuwa do późna w nocy, szybko pozbędzie się zmartwień.
16 Ona sama też krąży, szukając tych, którzy są jej godni,
uśmiecha się wdzięcznie, spotykając ich na ścieżkach,
wychodzi im naprzeciw we wszystkich zamysłach.
Dokąd prowadzi mądrość
17 Początkiem mądrości jest szczere pragnienie wychowania,
a troska o wychowanie to miłość.
18 Miłość tymczasem polega na przestrzeganiu jej praw,
a wierność prawom mądrości zapewnia nieśmiertelność,
19 nieśmiertelność w końcu daje przystęp do Boga.
20 Tak oto pragnienie mądrości prowadzi do królowania.
21 Jeżeli więc, o władcy ludów, lubicie rządzić,
to miejcie w poszanowaniu mądrość, a będziecie królować wiecznie.
Na czym polega mądrość
22 Oznajmię wam, czym jest mądrość i jak powstała.
Nie będę miał przed wami żadnych tajemnic.
Prześledzę ją, sięgając do samych początków stworzenia,
i tak wyłożę, byście mieli o niej jasne wyobrażenie.
Na krok nie odstąpię od prawdy.
23 Nie będzie mi towarzyszyła zazdrość, która zubaża,
gdyż nie ma ona nic wspólnego z mądrością.
24 Wielka liczba ludzi mądrych jest czymś zbawiennym dla świata,
a roztropny król zapewnia dobrobyt swojemu ludowi.
25 Niech więc wychowują was moje słowa,
a będzie to dla was z pożytkiem.