Życie nadzieją sprawiedliwego
1 Życie ludzi prawych jest w ręku Boga,
nie dosięgnie ich udręka.
2 W oczach głupców uznani zostali za umarłych,
a ich odejście uważa się za poniżenie,
3 ich wyjście od nas za całkowitą klęskę,
a oni przecież doświadczają pokoju.
4 Po ludzku sądząc, wydaje się, że dosięgła ich kara,
oni natomiast całkowicie ufali w nieśmiertelność.
5 Przez chwilę karceni, teraz dostępują bezmiaru szczęścia,
gdyż Bóg wystawił ich na próbę
i uznał ich za godnych siebie.
6 Wypróbował ich jak złoto w piecu
i przyjął jak ofiarę całopalną.
7 Gdy przyjdzie czas, by zdać sprawę, zajaśnieją blaskiem
jak iskry, które igrają pośród wyschłej trzciny.
8 Będą sprawować sądy nad ludami i rządzić narodami,
a Pan będzie ich królem na zawsze.
9 Ci, którzy Mu ufają, zrozumieją prawdę,
a wierni Jego miłości znajdą miejsce blisko Niego,
gdyż obdarza łaską i miłosierdziem swoich wybranych.
Złudna nadzieja grzeszników
10 Bezbożni przeciwnie, za swoje poglądy ściągną na siebie karę
– są to ci, którzy odtrącili sprawiedliwego i odstąpili od Pana.
11 Nędzni są ci, którzy lekceważą mądrość i wychowanie.
Ich nadzieja się nie spełni, ich wysiłki pozostaną bezowocne,
a wszystko, co czynią, pójdzie na marne.
12 Żony ich nierozumne,
niegodziwe będą ich dzieci, przeklęte ich potomstwo!
Sprawiedliwość ważniejsza od potomstwa
13 Szczęśliwa zaś będzie kobieta niepłodna, lecz nieskalana,
która nie dopuściła się grzesznego zbliżenia,
wyda swój owoc, gdy przyjdzie zdać sprawę z życia.
14 Podobnie eunuch, który nie popełnił czynów haniebnych
i nie żywił grzesznych pragnień przeciwnych Panu,
za swoją wierność otrzyma szczególną nagrodę,
najbardziej upragnioną cząstkę w świątyni Pana.
15 Trudy czynienia dobra przynoszą wspaniałe owoce,
a roztropność zapuszcza trwałe korzenie.
16 Dzieci cudzołożników nie osiągną dojrzałości,
przepadnie potomstwo z nieprawego łoża.
17 Choćby nawet cieszyli się długim życiem, będą uważani za nic,
a na starość doczekają się pogardy.
18 Jeśli zaś umrą za młodu – odejdą pozbawieni nadziei,
nie doznają pociechy w dniu sądu,
19 straszny bowiem jest koniec niesprawiedliwego.