Los sprawiedliwego i bezbożnego
Służcie Panu z miłością
1 Pokochajcie sprawiedliwość, wy, którzy sądzicie ziemię,
myślcie o Panu z dobrocią,
szukajcie Go szczerym sercem,
2 gdyż tym, którzy nie wystawiają Go na próbę, pozwala się znaleźć,
objawia się tym, którzy w Niego nie wątpią.
Bóg zna ludzkie plany
3 Przewrotne bowiem myśli oddzielają od Boga,
a kto chce sprawdzić Jego potęgę, wykazuje własną głupotę.
4 Mądrość bowiem nie wejdzie do duszy czyniącej zło,
nie zamieszka w ciele zniewolonym grzechem.
5 Święty Duch, wychowawca, unika fałszu,
ucieka przed kłamliwymi zamysłami,
odrzuci go nadejście nieprawości.
6 Mądrość jest bowiem duchem przyjaznym ludziom,
ale nie pozostawi bezkarnym tego, którego usta bluźnią,
gdyż Bóg jest świadkiem tego, co dzieje się w jego wnętrzu,
dokładnie przenika jego serce i słyszy to, co on mówi.
7 Duch Pański wypełnia zamieszkały świat,
wszystko ogarnia i rozróżnia dźwięki.
8 Dlatego nie ukryje się ten, który głosi nieprawość,
nie ominie go karząca sprawiedliwość.
9 Zamysły bezbożnego zostaną dokładnie zbadane,
dźwięk jego słów dotrze do Pana
jako dowód jego nieprawości,
10 gdyż uchem zazdrosnym usłyszy wszystko,
Jego uwadze nie umkną najskrytsze narzekania.
11 Wystrzegajcie się więc próżnego szemrania,
powstrzymujcie język od obmowy,
gdyż nawet szept nie pada w próżnię,
a usta, które kłamią – odbierają życie.
Bóg jest dawcą życia
12 Nie sprowadzajcie na siebie śmierci, żyjąc w błędzie,
ani nie szykujcie sobie zagłady czynami swoich rąk,
13 gdyż to nie Bóg jest sprawcą śmierci,
On się nie cieszy, gdy giną żywe istoty.
14 Wszystko uczynił po to, by istniało,
stworzenia tego świata są zdrowe,
w żadnym nie ma zabójczej trucizny,
a Hades nie panuje na ziemi.
15 Sprawiedliwość bowiem jest nieśmiertelna!
16 Bezbożni przyzywają śmierć czynami i słowami,
usychają z tęsknoty za nią, jak za przyjaciółką.
Łączą się z nią w ścisłym związku,
bo zasługują na to, by do niej należeć.