O zachowaniu się na ucztach
1 Ustanowili cię, byś przewodził? Nie wynoś się,
bądź jako jeden ze współbiesiadników,
zatroszcz się o innych, a potem zasiądź do stołu.
2 A kiedy wypełnisz swój obowiązek, odpocznij,
ciesz się razem z innymi
i przyjmij nagrodę za skromne zachowanie.
3 Przemów, starcze, bo tobie przystoi,
lecz z rozwagą, byś nie przeszkodził muzyce.
4 Tam, gdzie słuchają, nie narzucaj się z mową,
nie wykładaj mądrości, gdy czas jest nieodpowiedni.
5 Czym sygnet z rubinu w złotej oprawie,
tym muzyka, która towarzyszy uczcie.
6 Czym szmaragd wprawiony w sygnet ze złota,
tym śpiew muzyków przy wybornym winie.
7 Przemów, młodzieńcze, jeśli masz potrzebę,
lecz dopiero, kiedy dwukrotnie cię poproszą.
8 Streszczaj wypowiedź, mów krótko o wielu rzeczach,
bądź jak ten, który wie, lecz jednocześnie milczy.
9 Będąc wśród dostojników, nie równaj się z nimi
i nie podnoś głosu, kiedy inny przemawia.
10 Przed grzmotem pośpiesza błyskawica,
uznanie zaś poprzedza człowieka skromnego.
11 Wstawaj w porę i nie bądź ostatni,
biegnij do domu i się nie ociągaj.
12 Tam baw się i rób to, co masz na myśli,
ale nie grzesz zarozumiałością.
13 Nade wszystko chwal Tego, który cię stworzył
i upaja cię swoimi dobrami.
Szacunek okazywany Panu
14 Przyjmie pouczenie ten, kto się boi Pana,
a ci, którzy rano wstają, znajdą Jego upodobanie.
15 Kto szuka Prawa, zostanie nim napełniony,dla obłudnika będzie ono przyczyną upadku.
16 Ci, którzy boją się Pana, znajdą właściwy osąd
i niczym światłość rozbłysną ich dobre uczynki.
17 Grzeszny człowiek odrzuci naganę
i podejmie decyzję zgodną ze swoją wolą.
18 Rozsądny człowiek nie postępuje bez zastanowienia,
obcy zaś i zarozumiały nie obawia się błędu.
19 Nie czyń niczego bez porady,a gdy coś czynisz, nie zmieniaj zdania.
20 Nie chodź drogą pełną przeszkód,
a nie potkniesz się o kamienie.
21 Nie ufaj drodze, na której się nie potykasz,
22 i strzeż się nawet własnych dzieci.
23 Przy każdym czynie zważaj na siebie samego,
bo na tym polega przestrzeganie przykazań.
24 Ten, kto wierzy Prawu, przestrzega przykazań,
a kto zaufał Panu, nie dozna uszczerbku.