Bojaźń Pana w doświadczeniach
1 Synu, jeśli zamierzasz służyć Panu,
to przygotuj swą duszę na doświadczenie.
2 Uczyń swoje serce prostym i bądź cierpliwy,
zachowaj spokój w czasie przeciwności.
3 Przylgnij do Niego i nie odstępuj,
abyś na końcu został wywyższony.
4 Przyjmij wszystko, co ci się przydarzy,
gdy jesteś poniżany zachowaj cierpliwość.
5 Złoto bowiem próbuje się w ogniu,
a ludzi życzliwych w piecu poniżenia.
6 Uwierz Mu, a On ci pomoże,
wyprostuj swoje drogi i złóż w Nim nadzieję.
7 Wy, którzy boicie się Pana, oczekujcie miłosierdzia
i nie odstępujcie Go, abyście nie upadli.
8 Wy, którzy boicie się Pana, uwierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
9 Wy, którzy boicie się Pana, spodziewajcie się pomyślności,
wiecznej radości i miłosierdzia.
10 Przyjrzyjcie się starszym pokoleniom i zobaczcie:
Czy ktoś uwierzył Panu i został zawstydzony?
Czy ktoś trwał w Jego bojaźni i został opuszczony?
Czy jest ktoś, kto wzywał Pana i nie został zauważony?
11 Pan bowiem jest litościwy i miłosierny,
odpuszcza grzechy i wybawia w czasie udręki.
12 Biada sercom tchórzliwym i rękom omdlałym,
grzesznikowi kroczącemu dwoma ścieżkami.
13 Biada sercu omdlałemu, które nie wierzy,
ono nie znajdzie dla siebie oparcia.
14 Biada wam, którzy straciliście cierpliwość,
co uczynicie, kiedy Pan nadejdzie?
15 Ci, którzy boją się Pana, słów Jego nie zlekceważą,
a kochający Go, dróg Jego będą przestrzegać.
16 Ci, którzy boją się Pana, szukają Jego miłości,
a kochający Go nasycą się Prawem.
17 Ci, którzy boją się Pana, przygotują swoje serca
i uniżą przed Nim swoje dusze.
18 Wpadnijmy raczej w ręce Pana,
a nie w ręce ludzi.
Jaka bowiem jest Jego wielkość,
takie też jest i Jego miłosierdzie.