List do Kościoła w Efezie
1 Aniołowi Kościoła w Efezie napisz:
To mówi Ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd, który przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników: 2 Znam twoje czyny, trud, wytrwałość i to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś również próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są, i odkryłeś, że są kłamcami. 3 Jesteś też wytrwały, bo zniosłeś cierpienia z powodu Mojego imienia i nie ustałeś. 4 Ale mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. 5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś i opamiętaj się, i podejmij pierwsze czyny. A jeśli nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca – jeśli się nie opamiętasz. 6 Tę jednak masz zaletę, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i Ja nienawidzę. 7 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów: Zwycięzcy pozwolę spożyć z drzewa życia, które jest w raju Boga.
List do Kościoła w Smyrnie
8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz:
To mówi Pierwszy i Ostatni, Ten, który stał się martwy, a ożył. 9 Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, bo są synagogą szatana. 10 Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. 11 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów: Zwycięzcy śmierć druga nie wyrządzi szkody.
List do Kościoła w Pergamonie
12 Aniołowi Kościoła w Pergamonie napisz:
To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. 13 Wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się Mojego imienia i nie wyparłeś się Mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, Mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan. 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak zwieść synów Izraela, by zjedli pokarmy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. 15 Masz także takich, którzy podobnie trzymają się nauki nikolaitów. 16 Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem Moich ust. 17 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów: Zwycięzcy dam ukrytą mannę i biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie zna poza tym, który je otrzymuje.
List do Kościoła w Tiatyrze
18 Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz:
To mówi Syn Boga, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy podobne do lśniącego brązu. 19 Znam twoje czyny, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość, i twoje ostatnie czyny, które są większe od pierwszych. 20 Ale mam przeciwko tobie to, że tolerujesz kobietę Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza, i zwodzi Moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. 21 Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. 22 Oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą w wielki ucisk, jeśli się nie nawrócą od swoich uczynków, 23 i zabiję jej dzieci. I wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Tym, który bada nerki i serca. Oddam każdemu z was według jego uczynków. 24 Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze – tym, którzy nie mają tej nauki, którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana – oświadczam: Nie nakładam na was innego ciężaru. 25 To jednak, co macie, zatrzymajcie, dopóki nie przyjdę. 26 Zwycięzcy i temu, kto zachowuje Moje uczynki aż do końca,
dam władzę nad narodami,
27 i będzie pasł je rózgą żelazną,
i jak naczynia gliniane będą kruszone.
28 Tak, jak i Ja otrzymałem od Mojego Ojca, tak też dam mu gwiazdę poranną. 29 Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów.