Wielki dzień ostatecznej interwencji Chrystusa
Wielka Nierządnica i Bestia
1 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i powiedział do mnie: Chodź, pokażę ci sąd nad Wielką Nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, 2 z którą dopuścili się nierządu królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. 3 I przeniósł mnie w duchu na pustkowie, i zobaczyłem kobietę, siedzącą na szkarłatnej Bestii, pełnej bluźnierczych imion, mającej siedem głów i dziesięć rogów. 4 A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swojej ręce złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu. 5 A na jej czole było wypisane tajemnicze imię: Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. 6 I zobaczyłem kobietę pijaną od krwi świętych i krwi świadków Jezusa.
A gdy ją zobaczyłem, zdziwiłem się bardzo. 7 Lecz anioł powiedział do mnie: Dlaczego się zdziwiłeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę tej kobiety i niosącej ją Bestii, która ma siedem głów i dziesięć rogów. 8 Bestia, którą ujrzałeś, była, a już nie jest, ma wyjść z otchłani, lecz idzie na zagładę. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, oglądając Bestię, że była, a już nie jest, lecz będzie obecna. 9 Tu potrzeba mądrego umysłu. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta, i królów jest siedmiu. 10 Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, ale gdy przyjdzie, trochę pozostanie. 11 A Bestia, która była, a już nie jest, jest ósmym. I ona jest spośród siedmiu, i idzie ku zagładzie. 12 A dziesięć rogów, które zobaczyłeś, to dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wraz z Bestią obejmą ją jako królowie na jedną godzinę. 13 Oni to samo myślą, a swoją moc i władzę oddają Bestii, 14 oni będą walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z Nim, to powołani, wybrani i wierni.
15 I mówi mi: Wody, które zobaczyłeś, nad którymi siedzi Nierządnica, to ludy i tłumy, narody i języki. 16 A dziesięć rogów, które zobaczyłeś i Bestia – oni znienawidzą Nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu. 17 Bóg bowiem natchną? ich serca, aby wykonali Jego zamysł ich serca, aby wykonali Jego zamysł, aby ten jeden zamysł wykonali i oddali swoje królowanie Bestii, aż się wypełnią słowa Boga. 18 A kobieta, którą zobaczyłeś, jest wielkim miastem, które ma władzę królewską nad królami ziemi.