Aniołowie z ostatnimi plagami
1 I zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zdumiewający: siedmiu aniołów, którzy mieli siedem ostatnich plag, bo w nich dopełni się gniew Boga.
2 I zobaczyłem jakby szklane morze zmieszane z ogniem oraz tych, którzy zwyciężają Bestię i jej obraz, i liczbę jej imienia, jak stali nad szklanym morzem i mieli harfy Boga. 3 I tak śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Boga i pieśń Baranka:
Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła,
Panie, Boże Wszechmogący!
Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi,
Królu narodów!
4 Któż by się nie bał, Panie,
i nie uwielbił Twojego imienia?
Bo Ty jeden jesteś święty,
bo wszystkie narody przyjdą
i oddadzą Tobie pokłon,
bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe czyny.
5 Potem zobaczyłem, a została otwarta świątynia namiotu świadectwa w niebie. 6 I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, którzy byli ubrani w czysty, lśniący len i przepasani wokół piersi złotymi pasami. 7 A jedna z czterech Istot żyjących dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, napełnionych gniewem Boga, żyjącego na wieki wieków. 8 I napełniła się świątynia dymem chwały Boga i Jego mocy, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów.