Dwie Bestie
1 I zobaczyłem Bestię wychodzącą z morza, która miała dziesięć rogów i siedem głów, a na jej rogach było dziesięć diademów, a na jej głowach bluźniercze imiona. 2 Bestia, którą zobaczyłem, była podobna do pantery, a jej łapy były jakby łapy niedźwiedzia, a jej paszcza jakby paszcza lwa. I dał jej Smok swoją moc i swój tron, i wielką władzę. 3 A jedna z jej głów była jakby śmiertelnie zraniona, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się, i poszła za Bestią, 4 i oddała pokłon Smokowi, bo dał władzę Bestii, i oddała pokłon Bestii, mówiąc: Kto jest podobny do Bestii i kto może z nią walczyć?
5 I dano jej usta, które mówiły rzeczy wielkie i bluźnierstwa, i dano jej moc, aby działała przez czterdzieści dwa miesiące. 6 I otworzyła swoją paszczę, żeby bluźnić przeciwko Bogu, znieważać Jego imię i Jego namiot, i tych, którzy w niebie rozbijają namioty. 7 I pozwolono jej walczyć ze świętymi, i ich zwyciężyć. I została jej dana władza nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem. 8 I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.
9 Jeśli ktoś ma uszy, niech usłyszy!
10 Jeśli ktoś ma iść do niewoli, do niewoli idzie,
jeśli ktoś ma zginąć od miecza, mieczem zostanie zabity.
Tu sprawdza się wytrwałość i wiara świętych.
11 I zobaczyłem inną Bestię, która wyszła z ziemi, a miała dwa rogi podobne do Baranka i mówiła jak Smok. 12 I całą władzę pierwszej Bestii sprawuje przed nią, i sprawia, aby ziemia i jej mieszkańcy oddali pokłon pierwszej Bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. 13 I czyni wielkie znaki, tak że za jej sprawą nawet ogień zstępuje z nieba na oczach ludzi. 14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez znaki, które pozwolono jej uczynić przed Bestią, i mówi mieszkańcom ziemi, aby uczynili obraz Bestii, która ma ranę od miecza, ale ożyła. 15 I pozwolono jej ożywić obraz Bestii, tak że nawet przemówił obraz Bestii i sprawił, że ci, którzy nie pokłonili się obrazowi Bestii, zostali zabici. 16 I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymali znamię na prawą rękę lub na czoło 17 i aby nikt nie mógł nic kupić lub sprzedać, z wyjątkiem tych, którzy mają znamię – imię Bestii lub liczbę jej imienia. 18 Tu potrzeba mądrości! Ten, kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.