PSALM 99 [98]
Chwalcie najświętszego Boga
1 Pan jest królem – drżą narody,
siedzi na cherubach – ziemia się trzęsie.
2 Wielki jest Pan na Syjonie,
wywyższony ponad wszystkie ludy.
3 Niech wysławiają Twoje imię wielkie i straszne
– ono jest święte!
4 Potężny jest Król, który kocha prawo.
To, co słuszne, Ty ustanowiłeś,
Ty stworzyłeś prawo i sprawiedliwość w ziemi Jakuba.
5 Wysławiajcie Pana, naszego Boga,
oddajcie pokłon przed Jego podnóżkiem
– On jest święty!
6 Mojżesz i Aaron są wśród Jego kapłanów,
a Samuel wśród tych, którzy wzywają Jego imienia.
Wołali do Pana, a On ich wysłuchiwał.
7 Przemawiał do nich ze słupa obłoku,
oni zaś przestrzegali Jego przykazań i prawa, które im nadał.
8 Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchałeś,
byłeś dla nich Bogiem, który przebacza,
lecz karze wykroczenia!
9 Wysławiajcie Pana, naszego Boga,
oddajcie pokłon przed Jego świętą górą,
bo Pan, nasz Bóg, jest święty!