PSALM 97 [96]
Bóg królem i sędzią
1 Pan jest królem – niech cieszy się ziemia,
niech się radują liczne wyspy!
2 Wokół Niego obłoki i ciemność,
podstawą Jego tronu jest sprawiedliwość i prawo.
3 Ogień płonie przed Jego obliczem
i wokół pochłania Jego nieprzyjaciół.
4 Jego błyskawice świat rozświetlają,
a ziemia drży, gdy to widzi.
5 Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
topnieją przed obliczem Pana całej ziemi.
6 Niebiosa obwieszczają Jego sprawiedliwość,
a Jego chwałę widzą wszystkie ludy.
7 Niech spłoną ze wstydu czciciele bożków,
którzy chlubią się bałwanami!
Wszyscy ich bogowie niech Mu hołd oddadzą!
8 Syjon o tym słyszy i się cieszy,
radują się córki Judy
z Twoich wyroków, o Panie.
9 Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi,
jesteś wywyższony ponad wszystkie bóstwa.
10 Wy, którzy kochacie Pana, nienawidźcie zła!
On strzeże dusz swoich świętych,
ratuje ich z ręki bezbożnych.
11 Światło wschodzi dla sprawiedliwych,
a radość dla ludzi prawego serca.
12 Radujcie się w Panu, sprawiedliwi,
wysławiajcie Jego święte imię!