PSALM 95 [94]
Chwała wielkiemu Bogu
1 Chodźcie, śpiewajmy radośnie Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia!
2 Przyjdźmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni,
3 bo Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
4 W Jego ręku są głębiny ziemi,
szczyty gór należą do Niego.
5 Jego własnością jest morze,
bo On sam je stworzył,
i suchy ląd ukształtowały Jego ręce.
6 Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz,
klęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą.
7 On bowiem jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska,
stadem w Jego ręku.
Obyśmy dziś usłyszeli głos Jego:
8 Niech wasze serca nie twardnieją jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
9 gdzie Mnie kusili wasi przodkowie,
wystawiali na próbę, choć widzieli Moje dzieło!
10 Czterdzieści lat brzydziłem się tym pokoleniem
i powiedziałem: Błądzą serca tego ludu,
Moich dróg nie znają.
11 Dlatego przysiągłem zagniewany:
Nigdy nie wejdą do miejsca Mego odpoczynku!