PSALM 93 [92]
Majestat Stwórcy świata
1 Pan jest królem, odział się w majestat,
Pan przywdział potęgę i nią się przepasał.
Utwierdził ziemię tak,
że się nie zachwieje.
2 Twój tron od dawna utwierdzony,
Ty istniejesz od wieków.
3 Podnoszą rzeki, Panie,
podnoszą rzeki swój głos,
podnoszą rzeki swój szum.
4 Wspanialszy jednak niż odgłosy wód rozległych,
niż potężne fale morskie
jest Pan na wysokości.
5 Twoje świadectwa są godne wiary,
świętość jest ozdobą Twojego domu
po wszystkie czasy, o Panie!